Župani petih občin kočevsko-ribniškega območja podpisali dogovor o štipendiranju za deficitarne poklice

Župani (od leve): Ivan Črnkovič (Kostel), Ivan Benčina (Loški Potok), Vladimir Prebilič (Kočevje), Blaž Milavec (Sodražica), Tomaž Markovič (ravnatelj srednje šole), Samo Pogorelc (Ribnica) in Nataša Tekavec (pomočnica ravnatelja srednje šole)

Župani občin Kostel, Loški Potok, Kočevje, Sodražica in Ribnica so včeraj podpisali dogovor o štipendiranju deficitarnih poklicev za programe izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Šesta občina na tem območju, občina Osilnica, dogovora ni podpisala.

Razpis za občinske štipendije bo objavljen junija, v skladu z dogovorom bodo občine zagotavljale štipendije v višini 80 evrov mesečno, njihovo število bo odvisno od zanimanja in razpisanih sredstev.

Namen dogovora je spodbujanje mladih za vpis v programe, ki morda niso tako privlačni, so pa vsekakor potrebni in perspektivni v smislu iskanja zaposlitev.

Deficitarni poklici, ki bodo predmet štipendiranja, so: strojni tehnik, mizar, oblikovalec kovin – orodjar, obdelovalec lesa in računalniški tehnik.

Mladi, ki bodo upravičeni do štipendije, bodo v okviru posameznega šolskega leta opravili 10 ur volonterskega dela v javnih zavodih posamezne občine in s tem pridobili še nekaj več delovnih izkušenj.

Pobuda za uvedbo štipendij je bila po besedah županov izjemno hitro sprejeta in potrjena, saj gre za pomemben cilj in namen, za spodbujanje mladih na njihovi poklicni poti, hkrati pa je to tudi podpora razvoju gospodarstva.

Na razpis za občinske štipendije se bodo lahko prijavili dijaki, ki imajo stalno prebivališče v občinah, ki bodo zagotovile štipendije. Občine bodo štipendije v višini 80 evrov mesečno zagotavljale eno leto, prejemniki pa se bodo zavezali, da bodo v občini opravili deset ur prostovoljnega dela.

Župani želijo tudi na takšen način privabiti in povabiti čim več mladih, da svoje izobraževanje nadaljujejo v njihovi regiji in ne odhajajo na šolanje drugam, hkrati pa želijo dati jasen znak njihovemu gospodarstvu, da podpirajo tiste poklice, za katere primanjkuje delovne sile.

K. R.