Župani na ustavno sodišče z zahtevo za presojo ureditve njihovih plač

Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto (vir: arhiv)

V občinah pričakujejo, da bo odgovornost in delo županov ter podžupanov primerno ovrednoteno. Opozarjajo, da je v plačnem sistemu prišlo do izrazitih anomalij in so plače precejšnjega dela javnih uslužbencev presegle njihove. Podobno kot pred časom sodniki so se tudi sami obrnili na ustavno sodišče.

Odločitev so župani sprejeli na seji 25. aprila, v Lukovici. Pobudo so vložili včeraj, javnosti jo je predstavil podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, novomeški župan Gregor Macedoni, tudi predsednik Sekcije mestnih občin.

Iz sporočila za javnost SOS (vir) je razvidno, da je zahtevo za oceno ustavnosti vsebinsko pripravil dr. Boštjan Brezovnik, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, v sodelovanju z dr. Franjem Mlinaričem.

Za župane in podžupane namreč še vedno veljajo plačni razredi, kot so bili določeni leta 2008. Uvrščeni so v razponu od 32. do 59. plačnega razreda. Macedoni je včeraj med drugim povedal: “Vemo, kaj pomenijo županje in župani v številnih situacijah, ko je samoumevno, da so stalno pripravljeni, da delajo v zelo dolgih terminih.” Medtem ko drugi javni uslužbenci dobijo izplačan povečan obseg dela, nadure, dodatek za stalno pripravljenost, pri županih tega ni. So pa, kot je dodal, edini funkcionarji, ki so tudi materialno, finančno in kazensko odgovorni, ne le za svoje delo, ampak tudi za delo občine oz. svojih sodelavcev.

V pobudi ustavnemu sodišču občine zdaj zahtevajo oceno ustavnosti več določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o lokalni samoupravi, kjer se ta nanašajo na plače županov in podžupanov. Predlagajo, da ustavno sodišče odloči, da so členi zakonov v neskladju z Ustavo RS in s tem naloži državnemu zboru, da ugotovljene neustavnosti odpravi v določenem roku. Želijo, da ustavna presoja postavi jasen okvir na daljši rok, da to vprašanje ne bo vedno znova predmet, ko se vsakokratna oblast pogaja o plačah v javnem sektorju.

Izpostavljajo, da so župani in podžupani postavljeni v neenak položaj s funkcionarji sodne, izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Dohodki županov in podžupanov pa morajo biti v skladu z dostojanstvom občinske funkcije. Ustrezati bi morali nalogam in predvsem odgovornostim. Dohodki navedenih bi morali biti relativno stabilni in ne bi smeli zaostajati za gospodarskim razvojem države ter s tem razvojem življenjskega standarda v državi.

V Sloveniji pa se je vzpostavil sistem, ki je župane in podžupane, kar se tiče njihovega materialnega položaja, potisnil ne le nižje od funkcionarjev zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti, pač pa celo nižje od večine javnih uslužbencev.

V Skupnost občin Slovenije (SOS) je vključena večina slovenskih občin (vir), predsednik je kočevski župan Vladimir Prebilič (vir).

M. D.