Župani in županje JV Slovenije in Posavja: “Dovolj je besed in obljub, čas je za dejanja!”

Foto: Robert Kokol – Foto Asja

V Novem mestu so se danes na pobudo novomeškega župana Gregorja Macedonija, z namenom nadaljevanja prizadevanj za reševanje problematike težavnih socialnih okolij, kamor spada tudi romska problematika, sestali župani in županje občin Jugovzhodne Slovenije in Posavja.

Izpostavili so nepripravljenost državne ravni, da po zavrnitvi predloga sprememb štirih zakonov oktobra lani pristopi k sistemskim rešitvam in dejanjem.

Kljub zavezi koalicijskih strank, da bo vlada do konca leta 2023 pripravila svoj predlog zakonodajnih sprememb, se to ni zgodilo. Kot poudarjajo župani in županje pa problematika s številnimi negativnimi učinki še vedno ostaja in se dnevno poslabšuje.

Kot so po srečanju povedali župani in županje, se trenutno razen manjših usklajevanj na državni ravni ne odvija nič, kar bi lahko privedlo do pomembnejših sprememb na ravni zakonodaje in izboljšanja razmer. Zato zahtevajo od vseh odgovornih na državni ravni, da zagotovijo izvajanje obstoječe zakonodaje, ki zahteva obvezno obiskovanje osnovne šole, s čimer se otrokom iz težavnih socialnih okolij v prihodnje tudi omogoča ustrezno vključevanje v družbo.

Prav tako opozarjajo na zagotavljanje enakopravne kaznovalne politike, saj prejemniki denarnih socialnih pomoči brez lastnine niso na enakopraven način vključeni v družbo in kazni obidejo, posledično pa se poslabšujeta prometna in premoženjska varnost ter tudi že navedeno neobiskovanje osnovne šole. Izpostavili so tudi neustrezno kazensko zakonodajo, ki otroke do 14. leta izvzema iz kazenske odgovornosti. Na državo tudi apelirajo, da pri ukrepih pozitivne diskriminacije začne meriti njihovo učinkovitost.

Kot so sklenili ob srečanju, so župani in županje občin JV Slovenije in Posavja z izrazito romsko problematiko svoje predloge in rešitve za reševanje problematike težavnih socialnih okolij podali s spremembami štirih zakonov, ki so jih v Državnem zboru zavrnili, sedaj pa je čas, da država od besed in obljub nemudoma pristopi tudi k dejanjem.

Foto: Robert Kokol – Foto Asja (vir: MO NM)

M. D.