Radko Luzar, župan Občine Šentjernej, navaja, da imajo sklep občinskega sveta, da se pristopi k izgradnji betonskega mostu, projektna dokumentacija je izdelana, projektantska vrednost je celo 1,4 milijona evrov, v proračunu pa je letos za to rezerviranih le dobrih 50.000 evrov. Mostu torej še nekaj časa ne bo.

Že v prispevku, ki smo ga objavili zjutraj, smo zapisali, da smo šentjernejskemu županu Radku Luzarju poslali več vprašanj, vendar odgovorov nismo prejeli.

Danes, že po objavi, pa smo prejeli županove odgovore, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Kako potekajo aktivnosti pri izgradnji mostu v Mršeči vasi?

V letošnjem letu se planira plačilo stavbne pravice državi za poseg v državno zemljišče (reka Krka), pridobitev gradbenega dovoljenja ter izdelava PZI dokumentacije.

Kdaj pričakujete, da bo most zgrajen in katera varianta (lesen ali betonski), so projekcije narejene?

Sklep občinskega sveta je, da se pristopi k betonski izgradnji mostu. Projektna dokumentacija za betonski most je izdelana. Most bo zgrajen takrat, ko bodo zagotovljena sredstva v proračunu in izbran izvajalec. Če bi bila odločitev svetnikov za leseno varianto mostu, ki je precej cenejša, bi bil zastavljen odgovoril, kdaj lahko pričakujemo nov most, precej lažji.

Kakšna pričakujete, da bo investicijska vrednost in kakšna bo struktura financiranja?

Projektantska vrednost betonskega mostu znaša 1,4 milijona evrov. Dejanska vrednost izgradnje bo znana po objavi javnega razpisa. Strukture financiranja še ni, ker ni znanih virov financiranja.

Koliko denarja je za ta most zagotovljenega v občinskem proračunu za leto 2017?

Za most v Mršeči vasi je v letošnjem proračunu rezerviranih 50.689 evrov, in sicer za plačilo stavbne pravice državi v znesku 20.189 evrov. Preostala sredstva so namenjena za PZI dokumentacijo. Stavbno pravico je potrebno plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Koliko vam država pomaga pri tem?

Država pri projektu izgradnje mostu ne pomaga, ker gre za občinsko cesto in infrastrukturo.

Kako varen je zdajšnji začasni most in kako uporabniki upoštevajo prometne omejitve?

Sedanji most je varen, inženirska enota Vojašnice Novo mesto ga mesečno pregleduje. Nazadnje je bil pregledan 6. 4. 2017 ob prisotnosti Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je lastnica mostu, ter ob prisotnosti projektanta. Omejitve se načeloma upoštevajo, po besedah domačinov se občasno most uporablja tudi za težje tovore, kar je nevarno. Policijska postaja Šentjernej ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo na tej lokaciji vršita poostrene kontrole.

Če imate kakšne projekcije že narejene, vas prosimo, da nam jih posredujete.

Žal projekcij izgradnje mostu nimamo narejenih, zato vam jih ne moremo posredovati.

T. H.