Župan ga je kot neprimernega odslovil, vlada ga je postavila še višje

Topliški Javornik: Kadrovanje po slovensko

Za zdajšnjo vlado postaja značilno, da domala vsak teden menjuje ministre. Vsaka nova izbira pa je še slabša od prejšnje. Vendar pa se kadrovska zakulisja ne dogajajo samo pri imenovanjih na najvišjih vodstvenih mestih v državi. Izvzeta niso niti ostala vodilna mesta. Primer za to je tudi Rado Javornik, zdaj že nekdanji direktor občinske uprave Občine Dolenjske Toplice.

Vlada Marjana Šarca je prejšnji teden soglašala z imenovanjem novega direktorja Zavoda za ribištvo. Na predlog ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdila imenovanje Rada Javornika.

Rado Javornik

Javornik pa je ime, ki je na Dolenjskem dobro poznano. Glede na njegovo izobrazbo smo zato morali vložiti precej truda za potrditev, da gre za istega Rada Javornika, ki ga je zdajšnji župan Dolenjskih Toplic Franc Vovk kot neprimernega za to delovno mesto po volitvah nemudoma odslovil z mesta direktorja občinske uprave.

Javornik je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva. Kako je s tovrstno izobrazbo lahko več kot štiri leta zasedal strokovno delovno mesto direktorja topliške občinske uprave, bi ostala velika neznanka, če ne bi bilo zdajšnjega imenovanja.

Glede na to ne čudi, da je zadnje revizijsko poročilo Računskega sodišča RS za topliško občino polno kritik na račun Javornikovega dela, kar je vplivalo tudi na občinsko poslovanje.

Javornika je za direktorja Zavoda za ribištvo predlagalo ministrstvo za kmetijstvo, ki je v domeni stranke SD, pri tem je po naših podatkih veliko vlogo odigrala državna sekretarka Tanja Strniša, doma iz Dolenjskih Toplic.

Občino Dolenjske Toplice je dva mandata vodil župan iz vrst SD. Posledično je bil Javornik že na mesto direktorja topliške občinske uprave nastavljen po politični, in ne strokovni plati.

Zanimiva je še druga plat Javornikove zgodbe. Podatki kažejo, da je imel Rado Javornik  poleg direktorskega mesta odprt tudi status samostojnega podjetnika za dejavnost proizvodnja električne energije. Vključno z avgustovsko plačo za leto 2018 pa mu je občina to nakazovala na ta bančni račun. Mesečna nakazila na bančni račun samostojnega podjetnika Rada Javornika so bila okoli 2000 evrov – erar.si V Dolenjskih Toplicah je bil zaposlen do 17. januarja 2019.

Rado Javornik je status samostojnega podjetnika za proizvodnjo električne energije v vasi Krki (Občina Ivančna Gorica), od koder se je tudi vozil na delo v Dolenjske Toplice, zaprl 21. decembra 2018. Še vedno pa ima odprt bančni račun.

Javornik ima tudi ribogojnico. Tudi to je očitno prenesel na drugo osebo, z 10. januarjem 2019 je to dejavnost registrirala Ilijana Šuligoj Javornik.

Zavod za ribištvo pa se ukvarja prav z dejavnostmi, kjer lahko Javornik kot direktor zavoda pride v nasprotje interesov.

J. M.