ZPIZ: Izplačilo energetskega dodatka

(vir: pixabay.com)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo izplačilo energetskega dodatka v višini 150 evrov izvedel 12. aprila 2022.

Do dodatka so upravičeni upokojenci in uživalci invalidskih nadomestil, katerih dohodek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj.

Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bo izplačan:

– upokojencem, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

– uživalcem invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. 1. 2022 ali kasneje, oseba ni upravičena do tega dodatka.

Solidarnostni dodatek bodo prejeli tudi uživalci delne pokojnine in uživalci sorazmernega dela pokojnine, ki so ponovno vključeni v zavarovanje za krajši delovni ali zavarovalni čas od polnega, pri čemer se bo za cenzus upoštevala višina polnega zneska pokojnine, kar pomeni, da ta ne sme biti višja od 1000 evrov.

Znesek pripadajočega dodatka bo ustrezno razdeljen med družinske člane, kadar se družinska ali vdovska pokojnina deli med več družinskih članov, in sicer na način, kot je pri teh uživalcih razdeljen tudi letni dodatek.

V znesek cenzusa za obračun dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. (meja 1000 evrov)

Prav tako se upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca zavarovanja, izplačane za mesec januar 2021, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2021.

Pomembno za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas

Do solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so upravičenci do solidarnostnega dodatka, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj.

Uživalci nadomesti iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, morajo vlogo vlogo za solidarnostni dodatek oddati do 31. 3. 2022 (Zahteva za izplačilo solidarnostnega dodatka_ENERGETIKA.pdf). Ostalim upokojenim vloge ni treba oddajati.

Uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši čas, lahko vlogo oddajo

  • preko storitve zavoda eVloge za VSE, kjer je pripravljena možnost oddaje vloge preko mobilnega telefona, pri čemer ni potrebna uporaba digitalnega podpisa (eVloga 10320-11-1-J),
  • preko portala Moj eZPIZ, pri katerem je obvezna uporaba digitalnega podpisa, (Moj eZPIZ),
  • po pošti, na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana ali
  • v nabiralnike ob vhodu v prostorih zavoda, do ponovne vzpostavitve osebnega prejemanja vlog.

Znesek izplačanega solidarnostnega dodatka se:

– ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči,

– ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku,

– ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Vir in več: ZPIZ

M. D.