Znova objavljen poimenski seznam plač zaposlenih v Policiji

(vir. policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve je ponovno objavilo seznam plač vseh zaposlenih na ministrstvu, v Policiji in Inšpektoratu za notranje zadeve, tokrat bruto plače za junij 2021, poimensko, plače so prejeli včeraj, 14. julija 2021.

V ministrstvu, policiji in inšpektoratu je junija višjo bruto plačo od povprečne v državi prejelo kar 6605 zaposlenih (od 8826, kolikor jih je na seznamu). Povprečna bruto plača v Sloveniji je namreč 1.994,67 evrov

Objavljene so vse bruto plače, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1.024,24 evra).

Celoten seznam izplačanih plač je dostopen tukaj: bruto plače 

Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so tudi podatki o dejanski bruto plači, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. julija 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci so v času epidemije COVID-19  (do vključno 15. junija 2021) prejemali tudi dodatek za rizične razmere, zato so bile plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Objavljamo prvih 150 plač s seznama, celoten seznam izplačanih plač je dostopen tukaj: bruto plače 

Celoten seznam izplačanih plač je dostopen tukaj: bruto plače 

Objava: gov.si

M. D.