Zgodovinski uspeh dr. Milana Zvera – rekordna proračunska sredstva za program Erasmus+

Evropski poslanec dr. Milan Zver

Evropski parlament je potrdil krovni program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za obdobje 2021–2027, ki ima rekordna proračunska sredstva, je bolj vključujoč ter uporabniku prijaznejši.

Prav po zaslugi dr. Milana Zvera, je Erasmus+ eden redkih evropskih  programov, ki bodo novo obdobje začeli z bistveno višjim proračunom, kot  so ga imeli na voljo v zadnjih 7 letih.

Dr. Zver je spretno vodil pogajanja glede nove finančne perspektive in pri pomembnih vprašanjih ni popuščal, saj je želel program Erasmus+ narediti še boljši, kar mu je  tudi uspelo. Tako bo program odslej imel na voljo več kot 28 milijard evrov iz različnih virov, v primerjavi s prejšnjim sedemletnim obdobjem, ko je imel na voljo 14,7 milijarde evrov.

“Erasmus+ je eden od programov EU, ki ima zdaj bistveno večji proračun, bil pa je tudi temeljito spremenjen in izboljšan. Tako bo še naprej krepil evropski občutek pripadnosti, Evropejkam in Evropejcem pa omogočal boljše zaposlitvene možnosti,” je dejal poročevalec Milan Zver in dodal:

“Ena izmed mojih prioritet je bila, da program postane bolj vključujoč. Ljudje, ki prej niso imeli možnosti sodelovanja – zaradi finančnih razlogov, invalidnosti ali kakršnega koli drugega razloga – bodo zdaj prejeli finančno ali drugo potrebno podporo za sodelovanje v študijskih izmenjavah.̎

Novi program Erasmus+ bo tako omogočil boljši dostop do učenja in učne mobilnosti za ljudi, ki so imeli v preteklosti manj možnosti za sodelovanje, kot so invalidi, revni, ljudje z oddaljenih območij in drugi.

Kdor ne bi imel dovolj sredstev za začetne stroške sodelovanja v programu (nakup vozovnice za vlak ali rezervacija nastanitve), bo lahko prejel nepovratna sredstva in celo predplačilo. Če bodo pri prijavah zaradi ukrepov za boljše vključevanje nastali višji stroški, jih ne bo mogoče zavrniti.

Prenovljen program Erasmus+ bo tudi širše zastavljen. Prvič v zgodovini programa Erasmus+  bodo lahko v individualnih študijskih izmenjavah sodelovali tudi odrasli.

Tako bodo lahko nove delovne in življenjske veščine pridobivali ljudje vseh starosti, da se bodo lažje prilagajali spremembam zaradi pandemije koronavirusa in prihodnjega zelenega in digitalnega prehoda družbe in gospodarstva.

V sredo potrjen novi program Erasmus+ je tudi uporabnikom prijaznejši, enostavnejši in bolj »zeleno« naravnan. Tako bodo informacijski sistemi bolj prijazni uporabnikom, manj bo administrativnih formalnosti, uvedeno pa bo tudi posebno financiranje manjših partnerstev za manjše organizacije, kot so mladinska združenja in športni klubi. Program naj bi prispeval k doseganju ciljev EU glede financiranja podnebnih ukrepov in bo to tudi meril. Zmanjšati je treba njegov okoljski odtis, na primer s spodbujanjem udeležencev, da uporabljajo okolju prijazna prevozna sredstva.

V dogovoru s Svetom EU so v Erasmus+ vključene tudi tri nove velike pobude: Evropske univerze, DiscoverEU in Centri poklicne odličnosti.

Pobuda DiscoverEU bo mladim omogočila možnost prijave za brezplačno železniško vozovnico za učna potovanja po Evropi, medtem ko bo pobuda Evropske univerze študentom omogočila, da pridobijo diplomo s kombiniranjem študija v več državah članicah EU. Tretja vključena pobuda Centri poklicne odličnosti bo omogočila mednarodne platforme za sodelovanje na področju poklicnega usposabljanja.

Erasmus+ je naredil pomemben korak naprej. Zagotovili smo, da se bodo v naslednjem obdobju mladi in malo manj mladi Evropejci še bolj družili, izmenjavali izkušnje, spoznavali druge jezike in kulture, utrjevali evropsko pripadnost. Erasmus+ povečuje aktivno državljanstvo, zato pričakujemo tudi boljši položaj Erasmusovcev pri vključevanju na trg dela in v družbo,” je v sredo povedal poročevalec za Erasmus+ program dr. Milan Zver, ki je mnenja, da novi program pomeni splošno dodano vrednost, kar so spoznali tudi voditelji držav članic, ki so izdatno podprli ta program.

“Želim si, da bi čim več Slovenk in Slovencev  vseh generacij sodelovalo v programih Eramus+ in spoznalo njegovo dodano vrednost pri navezovanju mednarodnih stikov, pridobivanju znanja in poklicnih izkušenj,” je še povedal dr. Zver.

M. D.