Zelena luč za izgradnjo večnamenskega doma sredi Škocjana

Škocjan (foto: kraji.eu)

V občini Škocjan načrtujejo izgradnjo večnamenskega doma sredi Škocjana, katerega ocenjena vrednost je 5,39 milijona evrov, kar je za občino velik finančni zalogaj. Občinski svet je projekt izglasoval, proti je  sicer glasoval podžupan Alohz Hočevar iz Bučke, ki pa projekt podpira.

Občina Škocjan je za izgradnjo večnamenskega doma sredi Škocjana predhodno že sprejela prostorsko zasnovo ureditve škocjanskega jedra in nato še občinski podrobni prostorski načrt za ta del kraja. Izbrali so projektanta, to je podjetje Espri iz Novega mesta, kjer so izdelali projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo in projekte opreme.

Gradbeno dovoljenje je pravnomočno, izdano je bilo 16. avgusta 2019. Tako je bilo vse pripravljeno za končno odločitev o izvedbi investicije in njeno financiranje. O tem so svetniki nato razpravljali na januarski seji občinskega sveta, razprava je bila precej živahna.

Občina načrtuje, da bi pogodbo za izgradnjo z izbranim izvajalcem podpisali decembra 2020, investicija bi bila zaključena decembra 2022.

Vrednost investicije je ocenjena na 5,39 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost).

Kako bi financirali? Z občinskim denarjem (3,03 milijona evrov), sredstvi Eko sklada (360 tisoč evrov) in bančnim posojilom (2 milijona evrov).

Lokacija novega objekta: pri Osnovni šoli Frana Metelka na zahodu, stavbo občinske uprave in Metelkovim domom na vzhodu ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na severu.

Kaj bo v novi stavbi? Zagotovljeni bodo prostorski pogoji za delovanje škocjanskih kulturnih društev, kulturnih ustvarjalcev in umetnikov, za kulturne prireditve, družabne, izobraževalne in druge dogodke, v stavbi bo tudi lokalna knjižnica. Večja dvorana bo imela 250 sedežev, v stavbi bo tudi manjša dvorana, nato pa še sanitarije, fitnes in prostori za nastopajoče, nekaj bo tudi pisarn, ki jih bodo ponudili za tržne namene.

Občinski svetniki so predlog župana Jožeta Kaplerja sicer potrdili, vendar s tesno večino.

Od desetih navzočih (od dvanajstih) jih je za glasovalo pet: Martina Kralj, Martina Božič, Franci Matko, Milan Markelc in Jože Zorko.

Proti so bili štirje, med njimi tudi podžupan Alojz Hočevar, ki se z izgradnjo sicer strinja. Poleg Hočevarja so bili proti še Robert Janežič, Klemen Mlakar in Slavko Pungeršič.

Matej Krnc se je glasovanja vzdržal, dveh svetnikov pa ni bilo na seji.

V razpravi so svetniki veliko časa namenili ceni projekta. Poudarjali so, da izgradnji večnamenskega doma v Škocjanu ne nasprotujejo, da pa je treba preveriti ceno v višini 5,4 milijona evrov in jo poskušati znižati.

Župan Kapler se je s tem strinjal, opozoril pa je, da je v vrednosti tudi skoraj milijon evrov davka na dodano vrednost, da pa je tudi sam prepričan, da je projekt možno zgraditi ceneje.

Dejstvo pa je, da bo to pokazal šele javni razpis za izvedbo projekta, ko bodo ponudniki na podlagi projekta pripravili svoje ponudbe. Običajno je tako, da se ponujene cene ne razlikujejo bistveno od ocenjenih v projektu.

Nekaj razprave je bilo tudi o ravni strehi načrtovanega objekta, vendar so načrtovalci zagotavljali, da zamakanja ne bo, saj je vgrajenih več varovalk, ki bodo to preprečile.

Takšni so načrti za nov večnamenski dom sredi Škocjana:

Vir: Občinsko gradivo

J. M.