Zelena luč za dom starejših občanov v Šentjerneju

Seja šentjernejskega občinskega sveta, kjer so obravnavali načrte za gradnjo doma starejših občanov v Šentjerneju, februar 2021. (vir: arhiv)

Že več kot 15 let se v občini Šentjernej kaže potreba po izgradnji doma starejših občanov, vendar do uresničitve tega doslej ni prišlo. Šentjernejski starostniki, ki starosti ne morejo preživljati doma, so tako nameščeni v bližnjih domovih po širši okolici.

Kot kaže, bo kmalu povsem drugače, velika zasluga za to gre prav občinskemu vodstvu in resornemu ministrstvu, ki je temu prisluhnilo, in ne nazadnje tudi podjetju, ki se je odločilo za to gradnjo. Dom bo vključen v javno mrežo, cene za uporabnike bodo povsem primerljive.

Avstrijsko podjetje SeneCura naj bi dom za starejše s 150 namestitvami zgradilo najkasneje do sredine leta 2023, v Šentjerneju pa so si ga zamislili kot del širše zastavljene pomoči starejšim in medgeneracijsko središče. Dom bo Šentjerneju prinesel vsaj 50 novih delovnih mest.

Začetek gradnje pričakujejo še letos, in sicer na zemljišču ob enem od krajevnih trgovskih središč, pokopališču, zdravstvenem domu in otroškem vrtcu, kjer je “vse na dosegu roke”.

Večina sob v domu bo enoposteljnih, nekaj bo tudi dvoposteljnih, primernih za starejše zakonske pare ali partnerje.

Dom bo deloval po primerljivih cenah. V občini so si novi dom starejših zamislili kot del občinske oz. krajevne pomoči starejšim in oskrbe na domu, z različnimi dodatnimi vsebinami pa naj bi postal krajevno medgeneracijsko in družabno središče.

Zanimanja za namestitve v domu je v občini in njeni okolici dovolj. Občanom oz. svojcem, ki zdaj svoje starejše sorodnike obiskujejo v Krškem, Novem mestu, Sevnici, Metliki in drugje pa bodo občutno skrajšali pot.

Šentjernejski dom bo sprejemal tudi starostnike iz drugih občin, prvenstveno pa bo namenjen domačim ljudem.

Dom bodo zgradili na zemljišču, ki ga podjetje SeneCura namerava odkupiti od šentjernejske župnije, občina pa bo poskrbela za njegovo komunalno ureditev. Sodelovala bo tudi pri pripravi projektne dokumentacije. Dom bo sodobno zasnovan, in sicer z odprtim delom za običajne in nekoliko manj odprtim delom za dementne oskrbovance.

Opremljen bo z vrtovi, prostori za rekreacijo in sestajanje. Vseboval naj bi tudi določeno gostinsko ponudbo za oskrbovance in njihove obiskovalce. Del njegovih prostorov bo namenjen dnevni oskrbi starejših.

Dosedanji postopki

Župan Jože Simončič je 25. septembra 2020 sklical občinske svetnike na 3. izredni seji, ki so soglašali z izdajo soglasja h kandidaturi za pridobitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v občini Šentjernej podjetju SeneCura Š dom starejših občanov d. o. o.

Občinski svetniki so se v celoti seznanili z idejno zasnovo doma starejših in programom socialne oskrbe v občini Šentjernej, ki jo je prestavil Robert Žvižaj, predstavnik podjetja SeneCura Š dom starejših občanov.

Podjetje SeneCura je 16. februarja 2021 nato sporočilo, da je bilo na javnem razpisu za podelitev koncesije za institucionalno varstvo za starejše uspešno.

Na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sicer prispelo 21 ponudb. Od popolnih 18 ponudb je bila izbrana tudi ponudba podjetja SeneCura, ki bo v Slovenijo zgradilo tri domove s skupno 450 posteljami. Poleg doma v Šentjerneju še domova v Mislinji in Rušah.

Na osnovi analize potreb in povpraševanja bo podjetje SeneCura kot koncesionar gradil v večini enoposteljne sobe (pri kapaciteti 150 postelj bo le 10 sob dvoposteljnih). V skladu z veljavnimi predpisi se bo DSO Šentjernej vključil v dograjevanje mreže institucionalnega varstva starejših in na osnovi programa izvajal javno službo.

SeneCura Š dom starejših občanov že zdaj upravlja v Sloveniji s tremi domovi za ostarele oz. pod znamko OptimaMed tudi s centrom za dializo.

Ko bo pristojno ministrstvo ponudniku izdalo odločbo, s katero mu bo podelilo koncesijo za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše, se bodo lahko postopki za pričetek projekta pričeli.

V Šentjerneju se tako za starostnike piše novo poglavje kvalitetne oskrbe.

M. D.