Že tretja potrditev ugodne bonitetne ocene za Slovenijo – tokrat Fitcheva

(vir: arhiv)

Fitch Ratings je včeraj, 17. julija 2020, potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije pri A (stabilni obeti).

Od izbruha pandemije Covid-19 je to že tretja potrditev bonitetne ocene naše države; v aprilu je bonitetno oceno potrdila rating agencija Moody’s (Baa1, pozitivni  obeti) in v juniju Standard & Poor’s (AA-, stabilni obeti).

Agencija Fitch Ratings s potrditvijo ocene Sloveniji priznava močno politično in institucionalno učinkovitost ter dobro osredotočenost na razvoj zdravstva, izobrazbe ter človeškega razvoja nasploh. Stabilni obeti ocene odsevajo odpornost slovenskega gospodarstva na vplive pandemije Covid-19, ki si jo je Slovenija zgradila v preteklih letih z uspešnim reševanjem zunanjih, finančnih in fiskalnih neravnovesij.

Uspešni odzivi fiskalnih politik v preteklosti gradijo zaupanje, da bodo fiskalni primanjkljaji, ki so posledica ukrepov za blažitev posledic epidemije, odpravljeni, ko bo kriza, ki jo je povzročil Covid-19 pričela pojenjati.

Gledano z vidika makroekonomskih kazalcev agencija predvideva, da se bo gospodarska rast skrčila za 7,1% BDP v letu 2020, v letu 2021 pa naj bi bila rast že pozitivna v višini 4,9%.

Po projekcijah agencije naj bi bil javnofinančni primanjkljaj  v letu 2020 zaradi protiepidemskih ukrepov 7,8% BDP, vendar naj bi ta že v letu 2021 začel upadati.

Posledično se seveda ocenjuje, da bo javni dolg konec leta 2020 znašal 80,3% BDP in začel ponovno postopno upadati že v letu 2021.

Dodatno agencija priznava, da je slovenski finančni sistem tokrat podprt z likvidnim in kapitalsko ustreznim bančnim sistemom, kar mu omogoča učinkovit spopad z epidemijo.

Razlogi za ugodne projekcije makroekonomskih kazalcev po navedbah agencije ležijo med drugim tudi v učinkovitih ukrepih vlade, zaradi katerih je bila zaustavitev gospodarstva relativno kratka, v obsežnih podpornih programih, ki zmanjšujejo posledice epidemije na trg dela in pomagajo vzdrževati financiranje gospodarstva.

Potrditev bonitetne ocene agencije Fitch Ratings je tako ponoven dokaz, da Slovenija, kljub težkim okoliščinam ostaja stabilna in zaupanja vredna država.

C. R.