ZD Črnomelj: Zdravnice preobremenjene, na razpise ni prijav

ZD Črnomelj

Zdravstveni dom Črnomelj že dlje časa objavlja različne razpise za zaposlitve zdravnikov. Opozorili ste nas, da naj bi imeli v tem javnem zavodu težave z odhodi zdravnikov, razpisi naj bi bili posledica tega. Vendar pa je iz odgovorov direktorice črnomaljskega zdravstvenega doma razvidno, da imajo kadrovsko pokrite vse time, da v splošnih ambulantah in otroško/šolskem dispanzerju deluje 9 zdravnic. Slednje pa so dodatno obremenjene, ker se morajo ob svojem rednem delu v ambulantah vključevati še v zagotavljanje nujne medicinske pomoči. Težave so sicer pri zaposlitvi zobozdravnika specialista ortodonta, saj se na razpis ne prijavi nihče, dve zobozdravnici pa bosta z delom začeli 1. decembra. Ponavljajo tudi razpis za dodatnega zdravnika.

Direktorica Eva Čemas nam je uvodoma pojasnila, da imajo od 1. oktobra 2017 kadrovsko pokrite vse pogodbeno dogovorjene time splošne / družinske medicine in otroško / šolskega dispanzerja.

To pomeni, da 6,53 tima splošne ambulante in 2,59 tima otroško/šolskega dispanzerja pokriva 9 zdravnic.

V nadaljevanju je Čemasova še navedla, da se zdravnice skladno s sistemsko ureditvijo nujne medicinske pomoči in posledično s tem ustreznim financiranjem s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključujejo v zagotavljanje te pomoči v času od 7. do 20. ure med tednom iz svojih rednih ambulant.

Odločitev za zaposlitev dodatnega zdravnika: razpis ponavljajo

Glede na to, da to predstavlja veliko obremenitev, so se skupaj s strokovnim vodstvom odločili, da zaposlijo še dodatnega zdravnika. Slednje je tudi skladno z obveznostjo iz Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS, v delu, ki se nanaša na uveljavitev standardov in normativov dela zdravnikov in zobozdravnikov.

“Tako da razpis ni posledica odhoda obstoječih zdravnikov. Ker nismo prejeli nobene prijave, ta razpis ponavljamo in gre v bistvu za eno in isto delovno mesto,” je dodala Čemasova.

Tudi za zobozdravnika specialista čeljustne ortopedije ni prijav

Že nekaj časa imajo sicer objavljen še razpis za zobozdravnika specialista čeljustne ortopedije. Zdravnica, ki je v letu 2013 začela delati v Zdravstvenem domu Črnomelj, je v namreč v vmesnem obdobju opravila doktorat znanosti in se odločila nadaljevati z delom na kliniki v Ljubljani. Še vedno pa pogodbeno dela za Zdravstveni dom Črnomelj. Predvidevamo, da bo tako do takrat, dokler ne zapolnijo delovnega mesta, za kar imajo objavljen razpis.

Zaenkrat Zdravstveni dom razpis za zobozdravnika ponavlja, saj ne prejmejo nobene prijave. Čemasova pri tem navaja, da je problematika pomanjkanja ortodontov v Sloveniji znana.

Zobozdravnici bosta začeli kmalu delati

Hkrati so v Zdravstvenem domu imeli objavljena še dva razpisa za zobozdravnika. Oba pa sta že zaključena in novi zobozdravnici bosta začeli delati 1. decembra 2017.

Razpisa za zobozdravnika sta bila objavljena zaradi: nadomeščanja daljše bolniške in porodniške odsotnosti, pri drugem pa so objavili razpis zato, ker je dosedanji zobozdravnik dobil štipendijo za dveletni podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Gradcu, Avstrija in se je odločil za nadgradnjo karierne poti.

Težave zdravstvenih zavodov na obrobju

Eva Čemas je ob koncu predstavila še aktualne kadrovske probleme, s katerimi se sooča veliko zdravstvenih zavodov na obrobju Slovenije. Zapisala je, da so bili veseli, ko je pristojno ministrstvo za zdravje sprejelo normative iz Modre knjige standardov in normativov dela zdravnikov. To pomeni več zdravnikov v sistemu in njihovo manjšo obremenjenost in seveda s tem večjo posvečenost bolniku. Vendar pa za zdravstvene dome, ki delujejo na obrobju, to pomeni še več dela, saj so zdravniki še bolj obremenjeni, kot tisti, ki delajo v večjih mestih, kjer ni obveze vključevanja v nujno medicinsko pomoč. Zato se tu pojavi težava, ker zdravnikov trenutno ni.

Eva Čemas: “Po zadnjih podatkih v Sloveniji manjka trenutno okrog 300 zdravnikov specialistov družinske medicine.”

“Dokler ta problem ne bo rešen, tudi zmanjševanja normativov ne bodo pomagala. Vsekakor pa ne bo dovolj samo, da bomo te zdravnike, ko jih bomo imeli, zaposlili, ampak bo tudi ministrstvo za zdravje in plačnik moralo odobriti dodatne programe in jih ustrezno financirati,” je še dodala Eva Čemas.

C. R.