Zavrnili tudi 15 milijonov evrov za sofinanciranje osnovnih šol in športne infrastrukture

(vir: pixabay.com)

Poročali smo že, da je vlada Marjana Šarca povsem pozabila na Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje in da se v času te vlade to območje ne bo razvijalo. V Načrtu razvojnih programov do leta 2022 so namreč vse večje investicije v prometu premaknjene v naslednja leta, tudi v leto 2030.

Glavna skrb so jim namreč projekti, kot je pregrešno dragi t. i. zlati drugi tir, kjer nameravajo za 27 kilometrov enotirne železniške proge na relaciji Koper – Divača zapraviti najmanj 1.400 milijonov evrov, kar bo vsaj dvakrat preplačano. Prednost pred prebivalci Slovenije imajo celo migranti.

Na Dolenjskem se je zdelo, da bosta edini cestni investiciji, ki se bosta začeli v tem mandatu, izgradnja mirnske obvoznice in obvoznica v Novem mestu. Zdaj je že jasno, da se bo izgradnja mirnske obvoznice zavlekla, kako bo z obvoznico od avtoceste Novo mesto – vzhod do Revoza pa bomo še videli.

Arogantna koalicija

Kako zelo je jugovzhodna Slovenija malo mar vladi Marjana Šarca, se je izkazalo tudi na včerajšnjem parlamentarnem odboru za finance.

Poslanci iz vladajočih strank so zavrnili prav vse predloge, ki sta jih dali Slovenska demokratska stranka (SDS) in Nova Slovenija (NSi). Slednji so za jugovzhodno Slovenijo predlagali ureditev mirnske obvoznice, poslanci vladajoče koalicije pa so to zvarnili.

Poslanska skupina SDS pa je v okviru rebalansa državnega proračuna za leto 2019 predlagala več prerazporeditev, več denarja naj bi šlo za ureditev cestne infrastrukture, obnovo šol in športne infrastrukture, denar za to bi vzeli s postavk za administracijo, protokol in migrante.

To so zavrnili za Kočevsko-ribniško območje

Za odsek ceste na relaciji Škofljica – Kočevje so v SDS (poslanec s tega območja je Jože Tanko) predlagali, da se 930.000 evrov vzame s programa za delo državnih organov (administracije), ta denar naj se nameni za izgradnjo Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so to zavrnili.

Nadalje so predlagali, da se s postavke za delo državnih organov vzame 200.000 evrov in se jih nameni za stroške odkupa zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije za ureditev cestne povezave na območju Ribnica – Breg – Grič. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so tudi to zavrnili.

Tretja stvar, ki so jo predlagali v SDS, je bila zagotovitev 500.000 evrov za obvoznico Stari Log. Pri tem gre samo za dokončanje ceste mimo Starega Loga v občini Kočevje, ki povezuje Novo mesto s Kočevjem. Denar bi prerazporedili s postavke za administracijo. Tudi to so poslanci LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica zavrnili.

Zavrnili so tudi četrti predlog. To je, da se za asfaltiranje 4 kilometre ceste na relaciji Željne – Jama pod Krenom v državnem proračunu zagotovi 800.000 evrov. Tudi to bi vzeli s postavke za administracijo pri ministrstvu za javno upravo in tudi to so LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica zavrnili.

Naslednja stvar oziroma peti predlog SDS je bil, da se v proračunu za leto 2019 zagotovi 1.000.000 evrov za rekonstrukcijo odseka glavne ceste Pijava Gorica – Smrjene. Cesto bi po celotni dolžini do Turjaka posodobili s tretjim pasom. S tem bi bistveno izboljšali pretočnost prometa med Ljubljano in ribniško-kočevskim območjem. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so tudi to zavrnili.

Zavrnili so tudi predlog, po katerem bi za dokončanje doma starejših v Osilnici namenili 800.000 evrov. Objekt je že zgrajen, potrebno ga je le dokončati. Tudi v tem delu bi denar prerazporedili s postavke za administracijo pri ministrstvu za javno upravo. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so tudi to zavrnili.

Za Rokodelski center Ribnica so predlagali prerazporeditev 250.000 evrov, vzeli bi s postavke Umetnostni programi. Tudi to so v LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica zavrnili.

Za Trebnje

Naslednji predlog poslanske skupine SDS (poslanec s tega območja je Franci Kepa) za jugovzhodno Slovenijo je bil ureditev krožišča in križišča ob vstopu v mesto Trebnje, za kar je projektna dokumentacija že izdelana, denarja za izvedbo pa ni. Za to bi potrebovali 1.500.000 evrov, predlagali so, da se ta denar odvzame oz. prerazporedi s postavke za Migracije in oskrbo migrantov. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so tudi ta predlog zavrnili.

Zavrnili so tudi 15 milijonov evrov za šole in športno infrastrukturo

V SDS so predlagali prerazporeditev 10 milijonov evrov za sofinanciranje novogradenj in adaptacij osnovnih šol. V tem bi se lahko našel denar tudi za gradnjo nadomestne osnovne šole Loka v Črnomlju. Denar za to bi prerazporedili s postavke za delo državnih organov (administracije). Tudi to so v LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica zavrnili.

Še 5 milijonov evrov so predlagali za ureditev športne infrastrukture. Denar bi prerazporedili z ministrstva za zunanje zadeve (diplomacije). Tudi to so v LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica zavrnili.

Zavrnili nižje cene v domovih za starejše

O tem, da so zavrnili prerazporeditev 5 milijonov evrov za višje plače zaposlenih v domovih za starejše, smo poročali že včeraj. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so zavrnili, da bi ta denar prerazporedili s postavk za protokol in migracije ter oskrbo migrantov. Z višjimi položnicami bodo raje obremenili starejše v teh domovih.

Kako daleč gredo lahko v vladajočih strankah oziroma koaliciji pod vodstvom Marjana Šarca, kjer skrbijo predvsem zase in za migrante, pa kaže naslednji, sicer zelo banalen primer.

Poslanka Anja Bah Žibert je predlagala, da se v državnem proračunu zagotovi 30.000 evrov za ureditev kuhinje v podružnični osnovni šoli Prevole v občini Žužemberk. Povsem dotrajana kuhinja namreč že predstavlja nevarnost za zdravje otrok in zaposlenih v tej šoli. Predlagala je, da se ta denar prerazporedi s postavke Izvedba protokolarnih dogodkov, kjer je letos planirana za kar 10 milijonov evrov višja poraba. V LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica so tudi to zavrnili.

Ob vsem tem so lani za migrante namenili skoraj 8 milijonov evrov, za leto 2019 imajo v načrtu 10 milijonov evrov in v naslednjih letih še okoli 18 milijonov evrov.

J. M.