Zavodi, šole, občine: Na voljo je precej novih delovnih mest

V različnih zavodih, zdravstvenih domovih, osnovnih šolah in podobnih ustanovah iščejo nove sodelavce, zelo različnih profilov. Trenutno je na voljo 21 razpisov, od tega ima novomeška občina tri objave prostih delovnih mest. Seznamu smo dodali še razpis Pošte Slovenije, ki išče pismonoše. Nadalje objavljamo še razpisa Zavoda za trajnostni razvoj temeniške in mirnske doline in Kmetijskega inštituta Ljubljana. Preverite, če kakšen ustreza tudi vašim potrebam. Navedeni spadajo v javni sektor, kjer je objava potreb po novih zaposlitvah prek zavoda za zaposlovanje obvezna.

Razpisi za nova prosta delovna mesta:

 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto: čistilec/čistilka
 • Zdravstveni dom Trebnje: doktor medicine – specialist psihiatrije
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: koordinator
 • Osnovna šola Veliki Gaber: kuhar
 • Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica: logoped II
 • Mestna občina Novo mesto: pripravnik – koordinator
 • Osnovna šola Trebnje: svetovalni delavec
 • Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj: učitelj angleščine
 • Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj: učitelj matematike
 • Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj: učitelj slovenščine
 • Osnovna šola Stopiče: učitelj razrednega pouka
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti: upravnik (OE Lipa Črmošnjice)
 • Razvojno informacijski center (RIC) Bela krajina: višji svetovalec področja III
 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto: višji svetovalec področja III
 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto: višji svetovalec področja III
 • Mestna občina Novo mesto: višji svetovalec za premoženjske zadeve
 • Mestna občina Novo mesto: višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management
 • Osnovna šola Dolenjske Toplice: vzgojitelj predšolskih otrok
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ): zdravnik, predsednik I za delo na invalidskih komisijah I. stopnje (Novo mesto)
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist IV
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Pošta Slovenije: pismonoša
 • Zavod za trajnostni razvoj temeniške in mirnske doline: prodajalec
 • Kmetijski inštitut Slovenije: projektni vodja

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 3. 11. 2017

C. R.