Zaradi višjih plač bo vrtec dražji tudi v Šmarjeških Toplicah

(vir: arnes.si)

Osnovna šola Šmarjeta, v okviru katere deluje vrtec Sonček, je 30. januarja 2019 občinski upravi posredovala predlog novih cen za vrtčevsko varstvo. Za prvo starostno obdobje (1 do 3 leta) predlagajo povišanje za 7,31 odstotka, za drugo starostno obdobje (3 do 6 let) pa za 1,79 odstotka.

Cene v šmarješkem vrtcu so se nazadnje spremenile 1. maja 2018. Primerjava cen od 1. oktobra 2013 pa kaže, da so se cene v skoraj petih letih (2013 do 2018) v 1. starostnem obdobju povečale za 15,2 odstotka, v drugem pa za 14,2 odstotka.

Zdajšnje povečanje ekonomske cene bo za 33,46 evra oziroma 7,31 odstotka za prvo starostno obdobje in 6,25 evra oziroma za 1,79 odstotka za drugo starostno obdobje.

To pomeni, da se bodo ekonomske cene od 1. oktobra 2013 do marca 2019 (vključno z načrtovano novo podražitvijo) povečale za 23,7 odstotka v prvem starostnem obdobju in za 16,3 odstotka v drugem starostnem obdobju.

Kot razlog za povečanje cene so navedli višje stroške dela. Tako kot v večini ostalih primerov tudi v tej občini cene povečujejo zaradi decembrskega dogovora vlade z javnim sektorjem o višjih plačah in nekaterih drugih višjih izplačilih.

Tudi v tem primeru se kaže, da vlada Marjana Šarca vrtcem denarja za višje plače ni zagotovila iz državnega proračuna, pač pa to prevaljuje na uporabnike, v tem primeru starše otrok.

Nova predlagana cena je 491,04 evra za 1. starostno obdobje in 355,23 evra za 2. starostno obdobje. Starši plačajo največ do 77 odstotkov cene (glede na dohodke in odločbo centra za socialno delo), ostalo za prvega otroka pokrije občina, za drugega pa država.

K temu je treba prišteti še stroške prehrane oz. živil, kar je v Šmarjeti 1,59 evra na dan.

Občinski svet bo o predlogu za višje cene odločal na seji, ki bo naslednjo sredo, 27. marca. Cene pa bodo, glede na predlog, veljale od 1. marca 2019.

V občini so sprejete tudi nekatere olajšave, ki bodo veljale tudi v prihodnje. To je koriščenje počitniške rezervacije v višini 50 odstotkov mesečnega prispevka in znižano plačilo programa iz zdravstvenih razlogov v višini 30 odstotkov prispevka.

Morda je manj znano, da počitniško rezervacijo lahko uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v občini, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah.

Plačilo je znižano tudi, če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni. Za dneve odsotnosti starši plačajo le 30 odstotkov cene, ki jo sicer plačujejo. Morajo pa za to imeti zdravniško potrdilo. Tudi to velja za tiste, ki imajo otroke v varstvu v drugih občinah.

Program vrtca traja 9 ur. Če je otrok v vrtcu prisoten dlje časa, pa starši otrok za vsako začetno uro doplačajo 4,50 evra.

V šmarješkem vrtcu Sonček deluje 10 oddelkov (za vsako starostno obdobje po 5). V vrtec je bilo konec februarja 2019 vključenih 176 otrok.

Stroški dela zaposlenih v šmarješkem vrtcu predstavljajo od slabih 81 (v prvem obdobju) do 86 odstotkov v drugem starostnem obdobju. Stroški materiala in storitev znašajo 7,2 odstotka cene programa, strošek živil za otroke pa 6,80 odstotka.

Vir: Gradivo

J. M.