Zaradi stiske v domovih za starejše praznih že 750 postelj

SDS s predlogi ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše.

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, zahtevajo obravnavo predloga ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše.

Podatki, ki prikazujejo število čakajočih na mesto v domovih so skrb zbujajoči.

Številke Skupnosti socialnih zavodov Slovenije kažejo, da je bilo konec decembra 2021 število aktualnih prošenj za sprejem v dom 12.899, po zadnjih dostopnih podatkih z dne 14. junija 2023 je število aktualnih prošenj 16.616. Navedene številke jasno izkazujejo alarmanten trend naraščanja prošenj in čakanja za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode.

V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo, da se večina domov spopada s kadrovsko stisko, zaradi česar so posamezni domovi že morali postopno zmanjšati namestitvene zmogljivosti z zapiranjem oddelkov oziroma omejitvijo sprejemov. Po podatkih naj bi bilo zaradi kadrovske stiske praznih že 750 postelj. Ob upoštevanju kadrovske pokritosti glede na ure dela v zavodih in glede na zastarele normative primanjkuje dobrih deset odstotkov kadra, predvsem diplomiranih in srednjih medicinskih sester ter bolničarjev negovalcev.

Domovi se, kakor tudi vsi starejši in upokojenci, soočajo z visokimi podražitvami cen električne energije, zemeljskega plina in hrane, ki posledično vplivajo na višino oskrbnin. Ob tem pa Vlada Roberta Goloba ni predlagala podaljšanja ukrepov, ki jih določa Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva in veljajo do 30. junija 2023. Zaradi tega se bodo posledično oskrbnine povišale. V Poslanski skupni Slovenske demokratske stranke so zato že vložili predlog zakona, ki bi te ukrepe podaljšal do konca leta 2023.

Vlada Roberta Goloba je tudi zamaknila začetek izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi na 1. januar 2024 in ob tem zatrjevala, da zamik ne bo imel škodljivih posledic. Izkazalo pa se je ravno nasprotno, da je zamik škodljiv in ga občutijo predvsem najranljivejši. Vlada je tudi predlagala izločitev ukrepa za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe iz Načrta za okrevanje in odpornost. Z investicijo bi se zagotovilo do 300 postelj s pripadajočimi prostori in opremo za zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo večji obseg dolgotrajne oskrbe.

Menijo, da se aktualna vlada področja ne loteva z dovolj veliko mero skrbnosti in odgovornosti, predvsem pa se na težave in izzive, ki smo jim priča na področju dolgotrajne oskrbe, kadrovskih stisk in oskrbnin, odziva medlo, prepočasi in brez konkretnih predlogov za rešitev nastale situacije.

Zaradi tega v SDS zahtevajo sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, želijo namreč, da se omenjena problematika ustrezno rešuje v korist oskrbovancev in zaposlenih.

M. D.