Zaradi del od torka večmesečna zapora bivše hitre ceste na območju Poljan pri Mirni Peči

Vir: Arhiv

Zaradi rekonstrukcije vozišča in gradnje krožišča bo bivša hitra cesta Ljubljana-Zagreb na območju Poljan pri Mirni Peči predvidoma od torka do 16. decembra popolnoma zaprta. Obvoz bo urejen po regionalnih in lokalnih cestah.

Popolna zapora je po navedbah direkcije za infrastrukturo potrebna zaradi velikega števila novih objektov in zahtevnosti del.

Ta obsegajo rekonstrukcijo regionalne ceste v skupni dolžini 690 metrov z ureditvijo površin za pešce in kolesarje, rekonstrukcijo dveh občinskih cest v skupni dolžini 655 metrov, gradnjo krožišča na območju naselja Poljane pri Mirni Peči, avtobusnih postajališč, dveh večjih opornih konstrukcij in štirih prepustov prek potoka Igmanca, ureditev meteorne kanalizacije ter postavitev cestne razsvetljave na območju krožišča in avtobusnih postajališč.

Hkrati bodo uredili prometno signalizacijo in opremo ter zaščitili oziroma prestavili komunalne vode.

Pogodbena vrednost gradbenih del je 2,24 milijona evrov.

V času popolne zapore bo obvoz v obeh smereh urejen po regionalni cesti Poljane pri Mirni Peči-Dolenja Nemška vas, nato po lokalni cesti do Mirne Peči, znova po regionalni cesti Mirna Peč-Šentjurij na Dolenjskem ter nato po regionalni cesti med Šentjurijem in Poljanami pri Mirni Peči.

Obvoz bo možen tudi po lokalni cesti med Dolenjo vasjo pri Mirni Peči čez Hrastje in po lokalni cesti med Šentjurijem čez Čemše do Poljan.

M. D.