Zaposleni na STA bodo očitno ostali brez uskladitve plač z inflacijo

Zaposlenim na STA se pod novo vlado ne godi nič kaj dosti bolje kot pod prejšnjo. Podpovprečne plače se realno niso dvignile.

Čeprav je vlada Roberta Goloba pred volitvami obljubljala, da bo uredila razmere na Slovenski tiskovni agenciji (STA) in čeprav imajo zaposleni na STA zelo podoben status, kot zaposleni na RTV Slovenija, bodo najverjetneje junija ostali brez uskladitve plač v javnem sektorju. Slednje bo deležen celoten javni sektor, vključno z zaposlenimi na RTV Slovenija, ne pa očitno tudi zaposleni na STA.

 

Vodstvo STA je sicer v začetku leta z zaposlenimi začelo pogajanja o uskladitvi plač z inflacijo, a se to očitno ne bo zgodilo. Direktor Igor Kadunc namreč na vprašanje, ali bodo zaposleni na STA junija deležni okoli 4-odstotne uskladitve plač, enako kot zaposleni v javnem sektorju, odgovarja: “V Poslovnem načrtu za 2024, ker smo ga pripravili pred dogovorom, nismo izrecno opredelili dviga plač zaradi tega razloga. Tako bomo spremljali poslovanje in se za morebitno sledenju dvigu plač v javnem sektorju odločili na osnovi rezultatov poslovanja v prvih mesecih.”

Na vprašanje, ali je STA Urad vlade RS za informiranje, ki STA namenja sredstva za delovanje, zaprosila za dodaten denar za uskladitev plač, pa Kadunc odgovarja: “STA ne more kar zaprositi za dodatna sredstva, ker bi nastopile spremembe plač v javnem sektorju. V kolikor bomo kaj povečevali, bo možno le zaradi višjih tržnih prihodkov.”

Slednje torej najverjetneje pomeni, da uskladitve plač na STA ne bo in to kljub temu, da imajo tam zaposleni zelo podoben status kot javni uslužbenci. STA je sicer resda gospodarska družba, a je v 100-odstotni lasti države. In če država poskrbi za javne uslužbence in zaposlene na RTVS, zakaj ne bi še za novinarje STA, posebej glede na to, da je pred volitvami obljubljala, da bo uredila razmere na STA.

Na STA naj bi sicer plače že zadnjih 15 let realno padale, kar naj bi bila posledica neaktivnega Sindikata društva novinarjev in nezmožnosti vodstva STA, da od vlade zahteva in pridobi dodaten denar za ureditev plač zaposlenim.

Sicer pa naj bi STA lansko poslovno leto zaključila nekje na meji med dobičkom in izgubo, pravi Kadunc.

A. V.