Zanimiv razplet: Vrtec v Dolenjskih Toplicah ne bo dražji

Občinski svetnik Jure Filipovič: "To je lahko za zgled vsem ostalim občinam."

S seje topliškega občinskega sveta (vir: občina)

Osnovna šola Dolenjske Toplice, v okviru katere deluje vrtec Gumbek, je občinskemu svetu predlagala višje cene vrtčevskega varstva. Po predlogu naj bi bile te višje za okoli 8 odstotkov (različno po starostnih obdobjih). Kot razlog so navedli (tako kot povsod drugje) višje stroške dela. Plače zaposlenih so se namreč po decembrskem dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja povsod povišale. Topliški občinski svetniki so podražitvam nasprotovali, plaz so sprožili svetniki iz vrst SDS, ali, kot je zapisal Jure Filipovič: “Višjih plač ne morejo prevaliti na starše otrok.”

Cene vrtčevskega varstva v Dolenjskih Toplicah se naj bi po predlogu povišale s 1. aprilom 2019. Nato je prišlo do zanimivega preobrata.

V Dolenjskih Toplicah so že doslej imeli enega najdražjih vrtcev v regiji.

Na 5. redni seji občinskega sveta, ki je bila v sredo, 27. marca 2019, je župan točko o podražitvi umaknil z dnevnega reda.

Jure Filipovič

Občinski svetnik Jure Filipovič pa je že pred sejo na svoji Facebook strani zapisal, da v SDS podražitvi odločno nasprotujejo. Po seji pa je sporočil, da podražitve vrtca v Dolenjskih Toplicah “ne bo”.

“To dejanje je lahko zgled vsem ostalim občinam,” je zapisal in pri tem požel številna odobravanja staršev topliških otrok.

Cene vrtca v Dolenjskih Toplicah, ki so se nazadnje povišale s 1. novembrom 2017, tako ostajajo nespremenjene.

Dodajmo, da je v zadnji številki občinskega glasila Vrelec napisano, da se bo vrtec podražil za 8 odstotkov, vendar pa je šla številka v tisk že pred sejo občinskega sveta in tako niso imeli zadnjih podatkov. Takšni preobrati na sejah občinskih svetov so namreč zelo redki.

V občini je nujen tudi novi vrtec. Novi topliški župan Franc Vovk pa je doslej povedal, da nameravajo v dveh letih pripraviti ustrezno dokumentacijo za to. Pri tem se nagibajo, da bi vrtec umestili na območje nekdanje tovarne Bor, kamor se naj bi preselili tudi gasilci.

Potrdili še proračun in zaključni račun

Občinski svetniki so obravnavali in soglasno potrdili tudi občinska proračuna za leti 2019 in 2020. Za leto 2019 načrtujejo 5,3 milijona evrov prihodkov in 7,06 milijona evrov odhodkov, kar je za 1,78 milijona evrov več kot bodo prejeli. Občina za leto 2019 načrtuje novo zadolžitev v višini 680 tisoč evrov, kar bodo porabili za gradnjo čistilne naprave. Vse to je bilo načrtovano že v letu 2018, vendar do tega ni prišlo.

Župan Vovk je še pojasnil, da je imela občina ob koncu leta še okoli 1,6 milijona evrov neporavnanih obveznosti iz naslova Suhokranjskega vodovoda.

Svetniki so potrdili tudi občinski zaključni račun za leto 2018. Prihodkov je bilo za 5,13 milijona evrov (11 odstotkov manj od načrtovanih), odhodkov pa za 5,66 milijona evrov ali za okoli 30 odstotkov manj od načrtovanih. Podatki kažejo, da je bilo izvedenih investicij le za 3,05 milijona evrov ali 61 odstotkov načrtovanih za leto 2018.

Predlog novih cen, ki ni bil sprejet. Še naprej veljajo dosedanje cene, veljavne od 1. novembra 2017.

V vrtcu Gumbek deluje 10 oddelkov, v katere je vpisano 166 otrok.

A. L.