Zakon o pomoči prebivalstvu in gospodarstvu že velja

(vir: pixabay.com)

Z današnjim dnem je začel veljati nov interventni zakon za omilitev posledic covida-19, tako imenovani PKP10. Ta prinaša dodatne ukrepe na področju varovanja zdravja ter ukrepe za pomoč gospodarstvu, podjetjem in posameznikom.

Zakon so v ponedeljek na izredni seji s 46 glasovi za potrdili poslanci koalicije (SDS, SMC in NSi), s podporo SNS, DeSUS in poslancev manjšin.

Z 42 glasovi so bili proti poslanci KUL (SD, LMŠ, Levica, SAB in Nepovezani).

Včeraj je nato zasedal še Državni svet RS, ki je obravnaval predlog za veto na zakon, vendar ga ni izglasoval. Nekateri so pri tem zmotno pričakovali, da bo drugače, vendar pa je bil sklic državnega sveta namenjen le temu, da so lahko pospešili uveljavitev zakona.

Popoldan je nato še enkrat zasedal državni zbor in sprejel sklep, da referendum na zakon ni mogoč.

Zakon je bil nato že včeraj objavljen v Uradni list RS in z današnjim dnem že velja.

Vrednost zakona 280 milijonov evrov

Vrednost pomoči po veljavnem zakonu znaša 280 milijonov evrov, od tega bo okoli 80 milijonov evrov izplačanih upokojencem z nizkimi pokojninami. Po navedbah ZPIZ bo izplačilo sredi januarja.

1. Solidarnostni dodatek za cca 300.000 upokojencev z najnižjimi pokojninami:

 • pokojnina do 523 evrov: dodatek 300 evrov,
 • od 523,01 do 628 evrov: 230 evrov,
 • od 628,01 do 732 evrov: 130 evrov.

2. Solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine v višini 150 evrov, prejeli ga bodo:

 • vojni veterani,
 • vojni invalidi,
 • invalidi.

3. Solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja v višini 150 evrov:

 • osebe, starejše od 65 let, ki niso prejele dodatka kot upokojenci in imajo dohodke nižje od 591,20 evra,
 • nosilci oz. člani kmetije.

4. Dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih zavodih:

 • pripadniku sil za zaščito, reševanje in pomoč: 30 evrov na dan,
 • dijakom, študentom: 25 evrov na dan.

5. Pomoč delodajalcem za nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje v višini 92,50 evra na delavca, ki se mora samotestirati – od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Podjetja lahko do 15. januarja 2022 predložijo posebno izjavo Fursu za povračilo stroškov nakupa hitrih testov za obdobje od 8. novembra do 31. decembra 2021. V izjavi morajo navesti število delavcev, ki se morajo testirati na dan oddaje izjave, za katere se uveljavlja pomoč.

6. Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov, izdanih leta 2020, do 30. 6. 2022. Veljavnost bonov, izdanih leta 2021, je že podaljšana, prav tako do 30. 6. 2022.

7. Podaljšanje možnosti glede koriščenja neporabljenega letnega dopusta:

 • možnost izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2020: do 1. aprila 2022,
 • možnost izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2021: do 31. decembra 2022.

8. Do junija 2023 bo država tudi še izplačevala po 500 evrov za vsakega novorojenega otroka.

9. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka (velja za samozaposlene, družbenike ali delničarje gospodarske družbe, ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete):

 • 250 evrov za 10 dni,
 • 500 evrov za 20 dni
 • 750 evrov v enem mesecu.

Dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

10. Dodatno financiranje programov v podporo družini:

 • programom v podporo družini, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa, se zagotovi dodatna sredstva za stroške dela in posredne stroške v višini 10 % od vrednosti programa v podporo družini.

11. Možnost likvidnostnega posojila podjetjem od Slovenskega podjetniškega sklada.

12. Ukrepi glede šolanja na daljavo.

13. Podaljšanje možnosti e-vpisa v visokošolske zavode. Z namenom čim hitrejše oz. pravočasne obravnave prijav za študijsko leto 2022/2023 je podaljšana možnost elektronskega vpisa v visokošolske zavode oz. prijavno-informacijske službe.

13. Možnost zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v vzgoji in izobraževanju v času obvladovanja virusa covid-19.

14. Ukrepi glede razporejanja kadrov v zdravstvu.

15. Oprostitve plačila DDV za dobave zaščitne in medicinske opreme.

16. Podaljšanje ukrepa 3 dni bolniške brez zdravniškega potrdila.

17. Možnost začasnega zvišanja zgornje meje uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede. Začasno do konca leta 2022 bodo lahko uvrščeni do največ 63. plačnega razreda, ta omejitev je šest razred več kot zdaj (en plačni razred je okoli 4 odstotke).

18. Denarna odškodnina za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti covidu-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covida-19 – velja tudi za čas pred uveljavitvijo zakona.

19. Možnost začasnega prerazporejanja zaposlenih pri izvajalcih socialno-varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti – do 30. junija 2022.

20. Podaljšana je veljavnost določb glede postopkov pridobivanja gradbenih soglasij in dovoljenj iz tretjega protikoronskega zakona – do 1. junija 2022

 

Podlaga v visoki gospodarski rasti, zaposlenosti in pospešenemu črpanju evropskih sredstev

To je zdaj že 10. protikoronski paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Dosedanjih devet je bilo učinkovitih, rezultati tovrstnega ukrepanja države se odražajo v naslednjih kazalnikih:

 • visoka gospodarska rast – okoli 7 %
 • ohranitev 300.000 delovnih mest in nizka stopnja brezposelnosti,
 • visoke in stabilne bonitetne ocene mednarodnih bonitetnih agencij ter s tem povezano visoko zaupanje tujih investitorjev v Slovenijo.

Z vsemi navedenimi zakoni so določene tudi investicije v zdravstvo, domove za starejše, vrtce, osnovne šole in infrastrukturo, kamor se v zadnjih 15 letih ni vlagalo praktično ničesar.

Podlaga za vse to, poleg visoke gospodarske rasti, visoke zaposlenosti in zgodovinsko nizke brezposelnosti je tudi uspešno črpanje evropskih sredstev. Spomnimo. Vladna ekipa je lani poleti v Bruslju za Slovenijo izpogajala več kot 10 milijard evrov, od tega dve tretjini nepovratnih.

J. M.