Zakaj bodo stavkali in kakšne so plače?

(vir: pixabay.com)

V prihodnji dneh se nam obeta stavkajoči val zaposlenih v javnem sektorju. Jutri začnejo stavkati policisti, v torek zaposleni v zdravstvenih domovih, centrih za socialno delo in posebnih socialnovarstvenih zavodih. V sredo pa bo vrhunec: stavkali bodo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah – šolah in vrtcih. Teh je tudi največ.

Policisti bodo začeli stavkati jutri, v ponedeljek, od 7. ure pa vse do izpolnitev zahtev. Prvi dan stavke se bodo sindikalni zaupniki in tisti zaposleni, ki bodo prosti, zbrali pred vladno palačo v Ljubljani. V policijskem sindikatu navajajo, da bo stavkalo okoli 9000 zaposlenih v policiji in na notranjem ministrstvu. Ob tem za policiste veljajo posebna pravila, saj so tudi med stavko dolžni poskrbeti za varovanje življenja in varnosti ljudi ter premoženja, preiskovati morajo kazniva dejanja, vzdrževati javni red, izvajati nadzor državne meje in opravljati naloge, ki so določene v predpisih o tujcih. Nazadnje so sicer stavkali med 18. novembrom 2015 in 2. junijem 2016, ko so pripravili protestni shod pred vlado in za en dan odšli množično na dopust. Njihova stavka se je najbolj poznala pri globah za prometne prekrške, ko so izrekli za več kot 10 milijonov evrov manj glob.

Kaj zahtevajo policisti?

Ohraniti želijo razmerja v plačah, ki so bila že vzpostavljena, nato pa leta 2017 spet porušena. Poklic policista je zato spet razvrednoten, želijo mu vrniti status, ki mu pripada glede na naloge, pooblastila, odgovornost in nevarnost, s čimer se dnevno srečujejo. V sindikatu navajajo, da imata navaden policist in navaden vojak enako plačo, kar naj ne bi bilo prav. Zahtevajo še ureditev posebnega nagrajevanja za vsako leto opravljanja poklica in nadomestilo za dolžnost ukrepanja v vsakem času. Ker imajo prepoved članstva v političnih strankah, zahtevajo, da se to tudi denarno ovrednoti. Policist začetnik je zdaj uvrščen v 23. plačni razred.

Stavka v zdravstvu in socialnem varstvu

V zdravstvu in socialnem varstvu bodo v torek izvedli opozorilno stavko, ta bo med 8. in 10 uro. V teh dejavnosti je skupno preko 40 tisoč zaposlenih. Njihova stavka bo uperjena proti vladi. Tudi za zaposlene v zdravstvu veljajo omejitve pri stavki, tudi sami navajajo, da s stavko ne želijo prizadeti bolnikov in oskrbovancev. Stavka se bo nadaljevala, pripravljali bodo tudi shode, ki pa ne bodo v Ljubljani, pač pa pred posameznimi ustanovami v regijah, predvidoma pred bolnišnicami.

Kaj zahtevajo v zdravstvu?

Višje plače in ureditev delovnih pogojev. Navajajo, da sta področji kadrovsko podhranjeni, zahtevajo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela za praznik, v nedeljo in ponoči ter ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne pogoje. Zahtevajo tudi pravico do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe. Hkrati zahtevajo vračilo 8 odstotkov plače, kolikor jim naj bi bilo odvzetih v letu 2012, v času varčevalnih ukrepov.

V šolah in vrtcih bodo stavkali v sredo

Po napovedih Branimirja Štruklja, glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, bodo stavkali v večini vrtcev in šol. Za stavko se naj bi odločilo več kot 37 tisoč zaposlenih. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo v sredo pripravili protestni shod, ki se ga naj bi glede na napovedi udeležilo okoli 15 tisoč ljudi. Stavkajoči v vzgoji in izobraževanju nimajo omejitev. Ministrstvo za izobraževanje pa je poslalo okrožnico, da mora biti v vrtcih in šolah ustrezno poskrbljeno za varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov. Šole morajo za slednje zagotoviti tudi prehrano in prevoze. Štrukelj nasprotuje tem zahtevam, v šolah in vrtcih pa tudi ne razglašajo na glas, da mora biti za otroke in šolarje ustrezno poskrbljeno. So pa pojasnili, da bodo v vrtcih v nujnih primerih in ob vnaprejšnjih dogovorih s starši otrokom zagotovili ustrezno varstvo, ne bodo pa izvajali nikakršnega programa. Podobno velja tudi za osnovne šole pri učencih prvega triletja. Pouka v sredo ne bo.

Kaj zahtevajo v šolstvu in vrtcih?

Sindikat navaja, da njihove plače postopoma upadajo in so nižje od plač na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Zato zahtevajo zvišanje plač izobraževalk in izobraževalcev od vrtca do univerze. Njihovi zahtevi sta tudi ustrezno ovrednotenje razredniškega dela ter regres v višini 1200 evrov za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo.

Kakšni so odzivi javnosti?

Sodeč po odzivih na družbenih medijih odzivi javnosti niso najbolj ugodni za stavkajoče. Večina jih opozarja na nizke plače v gospodarstvu in na to, da so plače v javnem sektorju (vsaj v večini, pri tem izvzemajo najnižje plačane poklice) rasle hitreje kot drugod. Kritični so tudi do tega, da bodo vrtci in šole zaprti, saj morajo starši v tem času najti drugo ustrezno varstvo, sprašujejo se, kdo jim bo to nadomestil.

Kakšne so plače?

  • povprečna bruto plača v javnem sektorju: 1.720 evrov,
  • povprečna bruto plača v gospodarstvu:    1.243 evrov.

Podatke o povprečnih plačah so pred kratkim objavili v časniku Finance. V nadaljevanju so navedli še povprečne bruto plače zaposlenih v javnem sektorju po posameznih poklicih. Te so naslednje (zneski so v evrih):

Visokošolski učitelj 3.797
Učitelj 1.935
Bibliotekar 2.033
Knjižničar 1.808
Vzgojitelj 1.676
Pomočnik vzgojitelja 979
Veterinar 2.695
Veterinarski tehnik 1.212
Carinik 1.718
Finančni svetovalec 2.135
Pisarniški referent 1.271
Zdravnik specialist in višji specialist 4.924
Zdravnik specializant 2.584
Farmacevt 2.416
Farmacevtski tehnik 1.533
Radiološki inženir 2.312
Diplomirana medicinska sestra 2.015
Kriminalist 2.259
Policist 1.708
Dramski igralec 3.014
Kustos 2.061
Arhivar 1.171
Čistilka 765

Vir: Portal plač javnega sektorja, preračun Financ

Višina povprečne bruto plače za posamezen poklic je izračunana iz izplačane mase plače, deljeno s številom zaposlenih na posameznem področju. Bruto plača tako zajema vse dodatke, ki izvirajo iz dela, za posamezne poklice (dodatek za nočno delo, izmene, nedeljsko delo in podobno).

J. M.