Zahteve SDS: Takojšen dvig pokojnin, 13. pokojnina, letni dodatek, ureditev vdovske pokojnine

V petek dan D za vladajoče - v državnem zboru obravnava problematike poslabšanja položaja slovenskih upokojencev.

Poslanci državnega zbora (vir: arhiv)

V petek, 26. maja, bodo poslanci državnega zbora na izredni seji obravnavali problematiko poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev. Seja se bo začela ob 12. uri.

Na zahtevo Slovenske demokratske stranke bodo razpravljali o reševanju in gmotnem položaju slovenskih upokojencev, SDS je pripravila tudi več predlogov za izboljšanje stanja upokojencev.

V SDS so v zahtevi za izredno sejo zapisali, naj državni zbor sprejme naslednje sklepe:

  1. Vlada naj začne uresničevati obljube, ki se nanašajo na položaj upokojencev, zapisane v koalicijski pogodbi.
  2. Vlada naj sledi sklepu Sveta zavoda ZPIZ, ki vladi predlaga 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno 1-odstotno uskladitev za upokojence upokojene do vključno 2011.
  3. Vlada naj najkasneje do 30. junija 2023 predstavi izhodišča za pokojninsko reformo.
  4. Vlada naj pripravi zakonski predlog, ki bo podlaga za dvig vseh pokojnin, in sicer še posebej za pokojnine do višine 1500 evrov.
  5. Vlada naj v izhodišča za pokojninsko reformo vključi tudi pravico upokojencev do 13. pokojnine in pravico do letnega dodatka.
  6. Najkasneje do 1. julija 2023 naj pripravi spremembe ureditve dostopa do varstvenega dodatka z odpravo obvezne izjave o premoženju otroka, ki potrjuje, da ne more preživljati starša.
  7. Najkasneje do 1. julija 2023 naj pripravi spremembe ureditve glede vdovske pokojnine.

Celotna zahteva Poslanske skupine SDS, ki jo bodo v petek obravnavali v državnem zboru, je dostopna na povezavi: dz-rs.si

Predlog sprememb, ki jih naj potrdi državni zbor:

M. D.