Zagotovljena vdovska pokojnina

(vir: pixabay.com)

S 1. januarjem 2024 so na pokojninskem področju začele veljati tudi spremembe za nekatere vdove in vdovce, uvedena je zagotovljena vdovska pokojnina. Tisti, ki so upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine in vdovsko pokojnino že prejemajo ali pa poleg lastne pokojnine prejemajo še del vdovske pokojnine, morajo najpozneje do 31. decembra 2024 na ZPIZ vložiti posebno vlogo.

Zagotovljena vdovska pokojnina je po novem v višini seštevka lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine, ki bo januarja 744 evrov.

Vdove in vdovci, ki so upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine in že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine (in je to nižje od zagotovljene pokojnine po novem), morajo na ZPIZ vložiti vlogo – najpozneje do 31. decembra 2024.

Zagotovljena vdovska pokojnine bo vdovi ali vdovcu, če bodo pogoji izpolnjeni (če skupno prejemajo manj od določenega zneska – v tem primeru 744 evrov), pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge oz. zahteve na ZPIZ.

Komu vloge ni treba vložiti?

Posebne vloge ni treba vložiti tistim, ki bodo zahtevo za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine šele vložili oziroma ZPIZ o njihovi zahtevi do 1. januarja 2024 še ni odločil. Za te bo ZPIZ ob odločanju o višini vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine po uradni dolžnosti preverjal upravičenost do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine.

Vdova ali vdovec, ki prejema pokojnino iz tujine, mora o tem predložiti dokazilo.

ZPIZ je za namen uveljavljanja pravice do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine pripravil vlogo Zahteva za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine po ZPIZ[1]2N, ki je dostopna na spletni strani zavoda.

Vlogo lahko stranke vložijo digitalno in si s tem prihranijo pot, čas in stroške, lahko pa vložijo vlogo na papirnem obrazcu – IBM WebSphere Portal – Oddaja eVlog – javno (zpiz.si)

Lahko pa vsak stopi do najbližje enote ZPIZ in tam pridobi obrazec ter ga vloži.

Vir in več podrobnosti je na voljo na povezavi: ZPIZ

A. L.