Zagotovljen denar za gradnjo tretje razvojni osi

Vizualizacija 3. razvojne osi Novo mesto - vzhod in dalje (vir: Zajem zaslona, https://www.youtube.com/watch?v=MVBVdwtv7YQ)

Danes je začel veljati poroštveni zakon za obveznosti Darsa. Na njegovi podlagi se bo financiralo avtocestne projekte na tretji razvojni osi in na še nekaterih drugih odsekih v skupni vrednosti 785 milijonov evrov.

Z zakonom se državno poroštvo podeljuje za prvi odsek na južnem delu tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju Novega mesta.

Zakon zagotavlja tudi financiranje odseka od Šentruperta do Velenja jug na severnem delu tretje razvojne osi.

Poleg tega poroštvo pokriva še projekta hitre ceste Markovci-Gorišnica in Gorišnica-Ormož ter širitev zahodne ljubljanske obvoznice med razcepoma Koseze in Kozarje v šestpasovnico.

Državno poroštvo se daje do višine 50 odstotkov investicijske vrednosti projektov, preostanek bo zagotovil Dars. Za vseh pet projektov je potrebna le še izvedba, ki pa brez bančnih posojil ni mogoča. Ker zakon Darsu daje za do največ 392,44 milijona evrov poroštev države, bodo ta lahko bolj ugodna.

Tretjo razvojno os je vlada uvrstila med prednostne projekte države.

M. D.