Zagotovljen denar za Dom starejših občanov v Trebnjem

DSO Trebnje, enota v Trebnjem (vir: arhiv)

Vlada Janeza Janše je na današnji sej v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 vključila nadzidavo in preureditev Doma starejših občanov Trebnje.

Ocenjena vrednost investicije znaša 5,296 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost).

Investicija se bo izvajala v letih 2022 in 2023.

Z izvedbo investicije bo zagotovljeno kakovostnejše, varnejše in prijaznejše bivalno okolje za stanovalce ter delovno okolje za zaposlene, je razvidno iz sporočila po seji vlade.

Omogočeno bo tudi ločevanje čistih in nečistih poti ter vzpostavitev sivih in rdečih con, poleg tega pa bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za izvajanje učinkovitih, varnih in potrebam uporabnikov prilagojenih storitev.

Janševa vlada je doslej zagotovila sredstva za investicije v domove za starejše v Novem mestu, Metliki, Črnomlju in zdaj še v Trebnjem. Gre za sredstva iz evropskih skladov.

M. D.