Zadruga Trebnje-Krka v Novem mestu načrtuje nov Agroservis, v Črnomlju trgovski center

V Kmetijski zadrugi Trebnje-Krka ocenjujejo, da so lani dosegli vse zastavljene cilje. Ustvarili so za 90 milijonov evrov prihodkov in 400.000 evrov dobička, je na včerajšnji predstavitvi poslovanja povedal direktor Stanko Tomšič. Letos načrtujejo gradnjo trgovskega centra v Črnomlju in novega Agroservisa v Novem mestu.

 

Po izraziti rasti prodaje trgovskega blaga v letu 2022 so se razmere na trgih lani začele ohlajati, ob tem pa so postale tudi zelo nestabilne. Novonastalim razmeram so se morali v zadrugi ustrezno prilagoditi, kar jim je v veliki meri tudi uspelo, je povedal Tomšič.

Zadovoljen je predvsem z realizacijo na področju kmetijstva, to je odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov, pri čemer sicer ne more mimo dejstva, da številni manjši kmetje opuščajo svojo dejavnost. “Je pa zagotovo pozitivno, da se naše članstvo veča. To je eden izmed pokazateljev, da zadruga vendarle deluje v dobro svojih članov,” je izpostavil.

Druga največja zadruga v Sloveniji je imela lani za 90 milijonov evrov skupnih prihodkov, kar je tri odstotke več kot leto prej. Glavnino prihodkov sta prinesli prodaja trgovskega blaga (dobrih 53 odstotkov) ter odkup in prodaja kmetijskih pridelkov (43 odstotkov), predvsem odkup mleka in goveje živine ter odkup žit in zelenjave oziroma sadja. Zadruga letno odkupi okoli 10.000 komadov goveje živine in okoli 46,5 milijona litrov mleka.

Za naložbe so lani v zadrugi namenili okoli 1,75 milijona evrov, pri čemer kot posebej pomembni izpostavljajo izgradnjo logističnega centra za sušenje in skladiščenje žit ter izgradnjo 15 sončnih elektrarn na njihovih objektih.

Po oceni predsednika KZ Trebnje-Krka Antona Straha zadruga dela zelo dobro. “Če pogledamo leto 2023, so bili uresničeni vsi sklepi, ki smo jih sprejeli na občnem zboru KZ Trebnje-Krka. Tudi vse, kar načrtujemo v letošnjem letu, je pokazatelj, da je zadruga v preteklosti delala dobro in da gre tudi v prihodnost z enakim ciljem, to je delati boljše in več,” je dejal.

V letu 2024 načrtujejo za več kot 93 milijonov evrov skupnih prihodkov in pozitivno poslovanje. Na področju kmetijstva želi zadruga ohraniti status enega največjih odkupovalcev govejega mesa v državi in enega izmed večjih odkupovalcev mleka, načrtuje pa tudi dve večji naložbi v posodobitev poslovalnic – gradnjo trgovskega centra v Črnomlju in novega Agroservisa v Novem mestu.

Drugi konec tedna v marcu bo zadruga znova pripravila tudi tradicionalni, že 28. Gregorjev sejem. Ta bo letos med 8. in 10. marcem potekal na novi lokaciji, na hipodromu v Šentjerneju.

A. V.