Začel se je volilni molk

(vir: arhiv)

Opolnoči se je morala končati referendumska kampanja, povezana z glasovanjem na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Tako določa Zakon o volilni in referendumski kampanji.

Začel se je torej volilni molk, ki bo trajal do nedelje, 11. julija 2021, do 19. ure.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve na naslednjih telefonskih številkah:

080 12 00 – Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave:
– v soboto, 10. julija 2021, od polnoči do 7. ure in od 19. ure do polnoči,
– v nedeljo, 11. julija 2021, od polnoči do 7. ure.

080 21 13 – Dežurna služba Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve:
– v soboto, 10. julija 2021, od 7. do 19. ure,
– v nedeljo, 11. julija 2021, od 7. do 19. ure.

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve bo obravnaval kršitve volilnega molka na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji. Referendumska kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na referendumu.

To so:
– propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
– nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino,
– objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank,
– pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Za kršitev so predvidene globe:
– od 800 do 3.000 evrov za organizatorja referendumske kampanje,
– od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja referendumske kampanje,
– od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali s. p.,
– od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma s. p.

Vir: GOV.SI

Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani jutri, v nedeljo 11. julija, predvidoma po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri. Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri. Tretji podatki o volilni udeležbi bodo znani po 19. uri, glede na stanje na voliščih ob 19. uri.

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani v nedeljo 11. julija po 19.30 uri.

Referendum lahko spremljamo na povezavi: dvk-rs.si

M. D.