Za varovanje migrantov izbrano podjetje iz Kočevja

Azilni dom na Viču v Ljubljani (vir: arhiv)

Vladni urad za migrante je že 14. novembra sklenil pogodbo o varovanju objektov, ljudi in premoženja v azilnem domu in dveh izpostavah. Pogodbo so nato javno objavili kar pet tednov pozneje, čeprav je varovanje po pogodbi že potekalo. Izbrano je bilo podjetje Varovanje Galekom iz Kočevja, vrednost pogodbe za čas dveh let je 2,35 milijona evrov oziroma predvidoma 97.912 evrov mesečno. Podjetje je zagotovilo 30 varnostnikov – za vse dni v letu in 24 ur dnevno.

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je obvestilo o naročilu za varovanje objektov, ljudi in premoženja objavil 6. avgusta 2018. Čez manj kot dva meseca (8. oktobra 2018) so objavili odločitev o oddaji naročila, nato so 19. decembra 2018 javno objavili še obvestilo o oddaji naročila. Čez dva dni, to je 21. decembra 2018, pa so objavili tudi pogodbo.

Podatke o javnem naročilu so objavili z zamikom več kot pet tednov, pogodba o varovanju je bila namreč sklenjena že 14. novembra 2018 (podpisala jo je Mojca Špec Potočar), varovanje pa je glede na podatke v pogodbi potekalo že vsaj od 21. novembra 2018.

Tudi v primeru javne objave podatkov o tem naročilu in s tem povezane pogodbe so v vladnem uradu očitno čakali, da so bile volitve mimo.

Vir: enarocanje.obrazec=288026

Iz javno objavljenih dokumentov je razvidno, da je bilo javno naročilo oddano podjetju Varovanje Galekom, d. o. o., iz Kočevja.

Direktorica tega kočevskega podjetja je Nataša Pungaršek. Vrednost naročila je 2.349.895,37 evra. Podjetje lahko varovanje opravlja tudi s podizvajalcem.

Gre za varovanje objektov, ljudi in premoženja na treh lokacijah, in sicer: varovanje Azilnega doma Ljubljana, varovanje Izpostave azilnega doma Logatec in varovanje Izpostave azilnega doma Debeli rtič.

Na objavljeno javno naročilo je prispelo pet ponudb, cenovno najugodnejše je bilo kočevsko podjetje.

Ti so dali naslednje ponudbe za varovanje:

 • Azilni dom Ljubljana (Cesta v Gorice 15): 941.644,80 evra = 12 varnostnikov dnevno;
 • Izpostava azilnega doma Logatec (Blekova vas 60): 702.017,27 evra = 9 varnostnikov dnevno;
 • Izpostava azilnega doma Debeli rtič (Jadranska 79, Ankaran): 706.233,60 evra = 9 varnostnikov dnevno.

Skupaj: 2.349.895,37 evra in 30 varnostnikov.

 • V Azilnem domu Ljubljana se varovanje izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu, s po štirimi varnostniki v vsaki izmeni.
 • V izpostavi v Logatcu se varovanje izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu, s po tremi varrnostniki v vsaki izmeni.
 • V izpostavi na Debelem Rtiču se bo varovanje izvajalo 24 ur na dan, vse dni v letu, s po tremi varnostniki v vsaki izmeni.

Začetek izvajanja varovanja po pogodbi je naslednji:

 • Azilni dom Ljubljana in izpostava Logatec: 7 dni po veljavnosti pogodbe (ta velja že od 14. 11. 2018, kar pomeni, da se varovanje že izvaja), obdobje 24 mesecev.
 • Izpostava Ankaran: Začetek izvajanja varovanja ni znan in ni znano časovno obdobje trajanja varovanja.
Dosje javnega naročila za varovanje migrantov (vir: Portal e-naročanje)
Podatki iz javnega naročila o sklenjeni pogodbi (vir: Portal e-naročanje)

Po podatkih urada je v Sloveniji trenutno 913 migrantov, od tega:

 •  25 jih v azilnem domu čaka na podajo prošnje za azil;
 • 247 je prosilcev za azil (čakajo na odobritev prošnje, kar 11 od teh jih je v zaporu);
 • 641 osebam je azil že odobren (kar 470 jih je nastanjenih v zasebnih nastanitvah).

Podatki so na dan 27. 12. 2018 – aktualni_podatki/

J. M.