Za ureditev razmer otrok iz težavnih socialnih okoljih

(Vir: MO NM)

Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo.

Združili so se v cilju spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o voznikih.

Oddaja obrazcev za podporo spremembam zakonov preko portala e-Uprava

1 – Zakon o socialno varstvenih prejemkih 1_O socialno varstvenih prejemkih   2 – Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih  2_O družinskih prejemkih   3 – Zakon o voznikih  3_O voznikih   4 – Zakon o urejanju trga dela  4_O urejanju trga dela

Overitev obrazcev za podporo spremembam zakonov na upravnih enotah

 • Obrazce izpolnite in overite na vseh upravnih enotah in krajevnih uradih v času uradnih ur in poslovnega časa.
 • V obrazce vpišete ključne besede
  • 1024    OTROCI 1
  • 1025    OTROCI 2
  • 1026    OTROCI 3
  • 1027    OTROCI 4
 • Do 14. julija overjene obrazce oddate na stojnicah pri upravnih enotah ali jih pošljete na naslov: Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Predlagane spremembe štirih zakonov

 • Nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov.
 • Znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje.
 • Hitrejša napotitev brezposelne osebe na delo.
 • Poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti.
 • Podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta.
 • Uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.

A. L.