Za Slovence test za covid-19 na Hrvaškem brezplačen, a ne vsepovsod!

(vir: pixabay.dom)

Testiranje na koronavirus, ki ga odredi epidemiolog, je treba na Hrvaškem takoj plačati le v ambulantah, ki nimajo pogodbe s hrvaško zdravstveno zavarovalnico, medtem ko plačilo v javnem zdravstvenem sistemu ni potrebno.

Poleg tega pri plačilu v ambulantah brez pogodbe ob vrnitvi domov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) povrne le del zneska.

V primeru, ko ima oseba urejeno evropsko zdravstveno kartico in ima napotnico epidemiologa za testiranje, strošek testiranja v ambulanti, ki je del hrvaškega javnega zdravstvenega sistema, medsebojno avtomatično poravnata hrvaška in slovenska zdravstvena zavarovalnica, testirancu pa razen splošne participacije v višini dobrega evra, ki jo zaračunavajo v hrvaškem zdravstvenem sistemu, ni treba doplačati ničesar.

Drugače je v komercialnih ambulantah, ki nimajo pogodbe s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje in niso del hrvaškega javnega zdravstvenega sistema, kot so na primer turistične ambulante. V teh je namreč treba testiranje plačati na licu mesta.

Testiranec lahko ob prihodu domov sicer zahteva povračilo ZZZS, a ta praviloma ne bo pokril celotnega stroška. ZZZS namreč storitve v tujini krije le v višini, kot jih krije zdravstvena zavarovalnica tuje države. Na Hrvaškem to pomeni, da krije ceno testiranja v višini, ki velja v hrvaškem javnem zdravstvu. Ker pa je cena storitev v komercialnih ambulantah praviloma višja, mora razliko pokriti zavarovanec sam, so za STA pojasnili na ZZZS.

Na ZZZS tudi zato zavarovance opozarjajo, naj bodo ob uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem previdni in naj, če se želijo izogniti dodatnim stroškom, zdravstvene storitve raje iščejo pri izvajalcih, ki imajo sklenjeno pogodbo s hrvaško zdravstveno zavarovalnico.

Ob tem kot pomoč navajajo, da imajo turistične ambulante, kjer je treba storitev plačati, jasno vidno obvestilo o neupoštevanju evropske kartice.

M. D.