Za projekt Širjenje programa v podjetju Iskra, PE Semič, 780.000 evrov

Semiška Iskra, nekdanja Poslovna enota Kondenzatorji, so del skupnega velikega premoženja Iskre v lasti družine Šešok. (foto: MD, arhiv)

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt Širjenje programa v podjetju Iskra d. o. o. PE Semič in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 780.000 evrov.

Sofinanciranje bo v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Investicija se izvaja v poslovni enoti podjetja Iskra v Semiču, ki zaradi pandemije covid-19 in zaradi razmer na trgu potrebuje reorganizacijo in nove vire prihodka.

Na podlagi analiz je uprava podjetja sprejela odločitev, da se PE Semič prestrukturira s programom, ki zajema dva sklopa:

  • Izdelavo igralnih avtomatov BigStar in
  • razširitev sistemskega dela, ki predvideva proizvodnjo železniških semaforjev in njihovo montažo na mesto uporabe.

Na ta način se bodo ohranila delovna mesta in na račun izvedbe projekta podjetje namerava v PE Semič zaposliti 20 novih delavcev.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 4.884.000 evrov (z DDV), pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov 3.122.000 evrov.

V vrednost upravičenih stroškov so vključeni stroški opreme in razširitve sistemskega dela. Državno financiranje bo 25 odstotkov (četrtina). Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju, je razvidno iz sporočila vlade.

M. D.