Za podelitev koncesije izbranih 11 domov za starejše

(vir: pixabay.com)

Ministrstvo za delo je z razpisom zagotovilo dodatnih 1280 novih mest za institucionalno varstvo starejših. Ministrstvo je že lani poleti objavilo javni razpis, odprt je bil do 1. oktobra, prispelo je 21 ponudb, tri so bile nepopolne in zato izločene. Uspeli pa so tam, kjer so si v občinah za to tudi najbolj prizadevali. Nov dom za starejše občane bo pridobila tudi občina Šentjernej. 

Strokovna komisija za pregled in presojo ponudb je za podelitev koncesij priporočila 11 domov, med temi je tudi dom starejših občanov v Šentjerneju, kjer namerava družba SeneCura Š zgraditi dom za 150 varovancev.

Podjetje SeneCura je na razpis poslalo tri ponudbe. Komisija pa je ponudbe za domove v Rušah, Šentjerneju in Mislinji uvrstila na četrto, peto in šesto mesto. V domovih napovedujejo po 150 mest za starejše, skupaj gre za 450 postelj.

Na razpis se je prijavil tudi Penzion Ivanež, varstvena oskrba starejših z Gabrške gore. V Brusnicah bi zgradili dom za 24 mest, vendar so dosegli premajhno število točk, komisija za njih ni priporočila podelitve koncesije.

Na tem razpisu so rešili tudi dokončanje doma v Vrtojbi, kjer je najvišjo oceno pridobil Dom upravljanje, družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, ki je kupila dom za starejše v Vrtojbi.

Dom v Osilnici ni nikjer omenjen, pri vsem tem pa je bilo veliko odvisnega tudi od aktivnosti posameznih občin.

Pri točkovanju ponudb je komisija upoštevala lokacijo ponudnika, njeno dostopnost in umeščenost v prostor, pokritost potreb po institucionalnem varstvu v upravni enoti ponudnika, ceno storitve, pravnomočnost gradbenega dovoljenja in kakovost programa storitev.

Pri tem so imeli prednost ponudniki, ki nudijo izvajanje storitev po sodobnih konceptih dela, omogočajo bivanje v manjših enotah, zagotavljajo enoposteljne sobe in so urejeni tako, da preprečujejo širjenje okužb. Preverjali pa so tudi, ali ponudnik nudi varovane oddelke po zakonu o duševnem zdravju ter storitve za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji.

Ministrstvo bo predvidoma naslednji teden izdalo odločbe, nato v roku 60 dni sledi sklenitev pogodbe o koncesiji in gradnje se bodo lahko začele.

Dodatno še 5 domov za starejše

Poleg navedenih novih mest se bo javna mreža domov za starejše občane razširila tudi z investicijami iz proračunskih sredstev. Tako je v proračunu za leto 2021 že zagotovljenih 30 milijonov evrov za graditev novih domov za starejše občane.

Za primerjavo: v letu 2017 je bilo v proračunu za to namenjenih 0 evrov, v letu 2018 in 2019 pa skupno le 3 milijone evrov.

Poleg tega bo ministrstvo pridobilo še dodatna evropska sredstva, v koalicijski pogodbi zdajšnje vlade je predvidena gradnja petih domov za upokojence. Lokacije javno še niso znane.

Še nekaj podrobnosti v povezavi s podelitvijo koncesij

Najvišjo oceno je pridobil Dom upravljanje, družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, ki je kupila dom za starejše v Vrtojbi. Na voljo bo 150 mest za starejše, izhaja iz poročila strokovne komisije, ki je objavljeno na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sledi družba DEOS, ki se je na razpis prijavila s ponudbami za dom v Gornjem Gradu in Kopru. Gornji grad je komisija uvrstila na drugo mesto, dom v Kopru pa na deveto. Dom v Gornjem Gradu sicer koncesijo že ima, zagotovili pa naj bi 48 dodatnih postelj. Na Primorskem pa je družba odkupila območje ob Badaševici, kjer naj bi bilo na voljo 214 mest za starejše.

Zavod Karitas je na razpis poslal dve ponudbi, komisija pa je za podelitev koncesije priporočila dom v Veliki Polani. V ponudbi so napovedali dodatnih 16 mest.

Tri ponudbe je poslalo podjetje SeneCura. Komisija pa je ponudbe za domove v Rušah, Šentjerneju in Mislinji uvrstila na četrto, peto in šesto mesto. V domovih napovedujejo po 150 mest za starejše, skupaj gre za 450 postelj. Avstrijsko podjetje SeneCura namreč v Sloveniji gradi več novih domov za starejše.

Komisija pa je predlagala tudi dva domova podjetja Comett domovi, in sicer v Šenčurju in v Kranjski Gori. V Šenčurju bo podjetje predvidoma starejšim zagotovilo 157 prostih mest, v Kranjski Gori, kjer podjetje že upravlja z Domom Viharnik, pa 30 ležišč.

Na zadnji mesti sta se uvrstili družbi Dom Lipa družba za socialno varstvene dejavnosti in SPIK ING. Prvi je na razpis prijavil ponudbo za 70 namestitev za starejše v domu v Štorah, drugi pa 150 postelj v domu v Hajdini.

Vir: Porocilo-strokovne-komisije-za-podelitev-koncesij-9.2.2021.pdf (gov.si)

M. D.