Vse več črnomaljskih staršev javno poziva županjo k ukrepom glede vrtca na Majerju

Vrtec Majer

Enota vrtca na črnomaljskem Majerju, ki bi jo morali zapreti 1. decembra 2017, in si tega imena že dolgo niti ne zasluži več, povzroča čedalje več negodovanja. Vse več staršev se tudi javno izpostavlja in opozarja na neprimernost enote, v kateri so njihovi malčki v prvi starostni skupini (od 1 do 2 let).

V nadaljevanju objavljamo pismo Emine Jukić, ki smo ga prejeli v uredništvo, naslovljeno je tudi na črnomaljsko županjo.

“Spoštovani starši, stari starši in županja  

Če vaš otrok obiskuje oziroma bo obiskoval vrtec na Majerju, vam ne more in ne sme biti vseeno. Samo ob izjavi županje, da omenjeni vrtec ustreza minimalnim standardom, me zmrazi in hkrati v meni postavlja vprašanje, ali bi tudi županja bila zadovoljna z minimalnimi standardi vrtca, če bi njen otrok ali vnuk obiskoval to enoto?

V Črnomlju na žalost vlada nekakšen strah pred politiko, za katerega ne razumem, iz kje izhaja, ker sem v Črnomelj priseljena. S strani drugih staršev otrok poslušam izjave, da se bojijo županje, da je maščevalna, bojijo se, da bodo izgubili službo ali da jo sploh ne bodo dobili, če bodo javno spregovorili ali se izpostavili. Sprašujem se, kaj je krivo za takšno razmišljanje, zakaj je prišlo do tega, v čigavem mestu pravzaprav živimo?!

Ob prebiranju inšpekcijskega zapisnika, ki je nastal ob pregledu vrtca, ni videti ne konca ne kraja nepravilnostim, ki so jih našli, nekatere so bile ugotovljene že leta 2000. Od neurejenih sanitarij, števila oddelkov, velikosti zunanjega igrišča, majhnih garderob, steklenih nezaščitenih vrat, nezaščitenih radiatorjev, in še bi lahko naštevali. Edine pozitivne in svetle točke na enoti Majer so prijazne vzgojiteljice, ki jih otroci obožujejo. Predvidevam, da nihče od občinskih svetnikov nima otroka ali vnuka v enoti Majer. Le tako lahko razumem njihovo ignoriranje našega problema. Sicer je pa v Črnomlju tako, da se lahko nekateri enoti Majer tudi izognejo in dajo otroka takoj v drugi dve enoti, v višjo starostno skupino. Seveda je poudarek na nekateri.

Predvsem me žalosti dejstvo, da je lahko nekdo, ki navaja v svojem življenjepisu in se predstavlja kot oseba, ki je bila vodja kabineta ministrice, dve leti bila zaposlena kot sekretar za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, vodila več “zelo zahtevnih projektov” s področja šolstva in otroškega varstva ter sodelovala pri vzpostavljanju sistema črpanja evropskih sredstev, na temi vrtca v Črnomlju popolnoma odpovedal.

Ali je to samo neke vrste maščevanje, ker je ljudje na zadnjih volitvah nis(m)o večinsko potrdili, mogoče ker občani nismo v začetku leta sprejeli ideje o migrantskem centru, katerega si je županja na vse pretege želela? Kdo bi vedel.

Na županjo se ne mislim obračati z vprašanjem, kaj se bo glede vrtca ukrenilo, saj glede na njeno ažurnost do konca njenega preostalega mandata ne bom dobila odgovora. Od nje glede na njena dosedanja dejanja tudi ne pričakujem, da se ji bodo naši otroci zasmilili in jim bo omogočila bivanje v primernejših prostorih.

Denar je za vse, za otroke ga pa ni. Vedite pa, gospa županja, pravica je počasna, ampak vedno pride na svoje mesto. “

Emina Jukić