Vrtovec: Kaj je novega pri zagotavljanju boljše cestne povezave do Ribnice in Kočevja?

Ribnica (foto: kraji.eu)

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v intervjuju za tednik Demokracija med drugim odgovarjal tudi na vprašanje o izgradnji 3.a razvojne osi – boljše cestne povezave od Škofljice do Ribnice in Kočevja.

Povedal je:

“Na temo izboljšanja prometne infrastrukture in pretočnosti na 3.a razvojni osi smo sestankovali z župani občin. Od Škofljice do Kočevja oz. do meje s Hrvaško bomo naredili obvozne ceste mimo naselij tako, da bodo prebivalci manj obremenjeni s škodljivimi emisijami in hrupom, hkrati pa bomo povečali tudi prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Med pomembnimi ukrepi za trenutno izboljšanje pretočnosti je tudi preureditev prehodov za pešce in križišč ter podvoz pod železniško progo na Škofljici. Tako se bomo izognili temu ozkemu grlu. Ta ukrep predstavlja takojšnjo rešitev problematike. Hkrati pa pripravljamo tudi dolgoročno rešitev za problem Škofljice in Lavrice – obvozna cesta. Vladi bomo tako predlagali razveljavitev sklepa, s katerim je bilo v preteklosti onemogočeno nadaljevanje umeščanja obvoznice. To bomo sedaj popravili in verjamem, da se bo umeščanje uspešno zaključilo.

Na celotnem odseku smo pričeli s postopkom priprave dokumentacije za izgradnjo kolesarskih povezav, kar bo v naravi predstavljala kolesarska povezava med Ljubljano in Petrino ter Cerknico in Ribnico. Prvi odseki se bodo začeli graditi že v letu 2021.

Za boljšo prometno povezljivost ribniško-kočevskega področja z Ljubljano smo pristopili k izgradnji izmenjujočega tretjega pasu med Pijavo Gorico in Turjakom.

Pomembna rešitev prometne problematike za ta del države je tudi ponovna vzpostavitev potniškega železniškega prometa med Grosupljem in Kočevjem. Po več kot petdesetih letih bo prvi vlak potnike zapeljal 1. oktobra. Verjamem, da bo prevoz z vlakom predstavljal alternativo prevozu z avtomobilom.”

C. R.