Vrtci bodo morali do torka preveriti, koliko otrok bo sploh prišlo v vrtec

(foto: Vrtec Žužemberk)

Z 18. majem bodo vrata predvidoma odprli tudi vrtci, priprave na to se bodo začele že jutri. Sklep o odprtju za 18. maj mora sicer potrditi še vlada, odvisno bo od epidemiološkega stanja, predvidoma bodo o tem odločali sredi tedna. Zdaj pa so že znana navodila in smernice, ki so jih pripravili na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vrtci bodo morali do torka preveriti, koliko otrok bo sploh prišlo v vrtec.

Priprave za ponovno odprtje vrtcev bodo potekale med 11. in 15. majem, tako morajo vrtci zaradi organizacije dela od staršev pridobiti podatke o številu otrok, ki jih bodo z 18. majem vključili v vrtec, število pa morajo prek aplikacije posredovati ministrstvu do torka.

Kakšna so navodila?

Uvedli bodo manjše stalne skupine otrok z istim vzgojiteljem, tako bo v prvi starostni skupini do 8 otrok (prej 14), v drugi do 10 otrok (prej 20).

Med priporočili za vrtce je tudi načrtovanje čim več dejavnosti na prostem.

Vzgojne skupine se bodo nahajale v ločenih prostorih, kolikor bo mogoče, pa bo treba tudi med otroci iste skupine vzdrževati razdaljo.

Za ležalnike priporočajo, naj otroci uporabljajo vedno iste, med njimi pa mora biti ustrezna razdalja.

Priporočeni so sicer tudi znani ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, kot je redno umivanje in razkuževanje rok.

V vrtec naj prihajajo le zdravi otroci in zaposleni.

Upoštevanje razdalje vsaj 1,5 do dva metra je navedeno za zaposlene, za otroke in vzgojitelje v isti skupini je ta razdalja priporočena, kolikor bo to mogoče.

Odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti.

Bivanja v naravi in ostale dodatne dejavnosti do nadaljnjega ne bodo izvajali.

Posebnosti bodo tudi pri načrtovanju odhodov in prihodov, da ne bi prihajalo do gneče, dopuščena bo tudi možnost sprejema otrok na prostem.

Zaposlenim v vrtcih priporočajo uporabo zaščitnih mask pri srečevanju z drugimi sodelavci in starši otrok, pri menjavi plenic bo obvezna uporaba zaščitnih rokavic za enkratno uporabo.

Priporočeno je čim več dejavnosti na prostem, različne skupine naj bi bile tam ob različnem času.

Nacionalni inštitut je izdal tudi priporočila glede priprave hrane v vrtcih, ki vsebujejo številne varnostne ukrepe za osebje v kuhinji in vzgojiteljice, ki bodo hrano razdeljevale otrokom.

Potrebno zaščitno opremo bo vrtcem, tako kot šolam, zagotovila civilna zaščita.

Zavod za šolstvo priporoča, da naj vzgojitelji aktivnosti usmerjajo tako, da bodo otroci pridobili občutek zaupanja in varnosti, ker bo vrnitev v vrtec po tako dolgem času pravzaprav podobna novemu uvajanju.

Glede neposrednih aktivnosti vzgojiteljev in strokovnih delavcev pa zavod predlaga, naj ne hitijo z izvajanem programa, ker vseh predvidenih ciljev v tem letu ne bo mogoče uresničiti.

Med priporočenimi dejavnostmi je čim več gibanja v naravi, pogovorov z otroki in organizacija dela po kotičkih. Posebej opozarjajo še na dodatno pozornost do otrok iz ranljivih skupin in dodajajo, da je v teh razmerah način dela in pristop do otrok pomembnejši od načrtovane vsebine.

Več ostalih podrobnosti, kot so plačila in podobno, za kar je veliko vprašanj, bo znanih v naslednjih dneh.

C. R.