Vprašanje vrtca na Majerju se seli na Vlado RS

Vrtec Majer (foto: MD)

Poslanec SDS Tomaž Lisec, sicer doma v Boštanju pri Sevnici, je danes na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z Vrtcem Majer v Črnomlju. Poslanec je član Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru.

V poslanskem vprašanju je zapisal:

Poslanec Tomaž Lisec

Problematika predšolskega varstva v občini Črnomelj, kjer so otroci v eni od tamkajšnjih enot, v Enoti Majer, nastanjeni kar v kontejnerjih, je znana že kar nekaj časa. Inšpektorat za šolstvo in šport je v izrednem inšpekcijskem nadzoru, ki ga je inšpektor izvedel 1. decembra 2017, ugotovil številne nepravilnosti, večinoma v škodo tamkajšnjih otrok in zaposlenih. Iz zapisnika inšpektorata je med drugim razvidno, da je bil s 1. decembrom 2017 prekoračen rok 20 let, ki je bil določen, da se lahko obstoječi nenamenski prostori uporabljajo za vrtec.

Po javno objavljenih podatkih je nato Inšpektorat za šolstvo in šport dne 12. 12. 2017 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris Vrtca Otona Zupančiča Črnomelj iz razvida izvajalcev javno veljavnih programom.

V začetku januarja so se predstavniki ministrstva sestali z županjo občine Črnomelj, Mojco Čemas Stjepanovič, s katero naj bi se dogovorili, da se bo problematika reševala celostno.

Ker je vodstvo Občine Črnomelj že leta vedelo, da je varstvo otrok v Enoti Majer dopustno le do 1. 12. 2107 in pri tem ni sprejelo nobenih odločitev, s katerimi bi to rešili, tako obstaja možnost, da bo ministrstvo zavleklo odločitev in s tem agonijo otrok in staršev v t. i. kontejnerski enoti Majer v nedogled.

Zato vas sprašujem:

  1. Kolikokrat je občina Črnomelj seznanila pristojno ministrstvo o pereči in dolgotrajni problematiki?
  2. V primeru, da je bila Vlada RS in resorno ministrstvo s problematiko seznanjena, kakšni so bili ukrepi?
  3. Kdaj natančno lahko starši, katerih otroci obiskujejo ta vrtec, pričakujejo ustrezno rešitev?
  4. Kolikokrat je inšpektorat pred 1. 12. 2017 obiskal Vrtec Otona Zupančiča v Črnomlju, vključno z Enoto Majer in kakšne so bile ugotovitve?
  5. Ali je inšpektorat po izrednem pregledu na predlog staršev in zaradi zbiranja podpisov pod peticijo staršev, s katero zahtevajo zaprtje enote, že izdal odločbo po pregledu z dne 1. decembra 2017? Če je odločbo izdal, kaj je odločeno?
  6. Ali pristojno ministrstvo pristaja na predloge črnomaljskega občinskega vodstva, da bi rešitev ponovno preložili v nedoločen čas?
  7. Kaj bo pristojno ministrstvo naredilo, da prekine to agonijo in črnomaljsko sramoto v zvezi z varstvom predšolskih otrok?

Ko bo Vlada RS pripravila odgovor na poslančeva vprašanja, jih bomo objavili.

C. R.