Vpisi v novomeške vrtce do 13. marca

Občina nudi tudi različne popuste za različna starostna obdobja.

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv)

Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2020/2021. Vpisi v vrtce Ciciban, Pedenjped, Brusnice, Stopiče in Zasebni družinski vrtec Ringa raja bodo potekali od 2. do 13. marca 2020.

Starši lahko dajo vlogo za vpis otroka v en javni vrtec v novomeški občini.

V času vpisa lahko starši vložijo tudi vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi vrtci v Mestni občini Novo mesto. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 13. marca 2020 ali oddane ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog bo komisija obveščala aprila, starši pa bodo v primeru premajhnega povpraševanja po določeni enoti lahko izbrali drugo enoto.

Vpisni listi so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

V novomeške vrtce so bili v začetku tekočega šolskega leta z rednim vpisom sprejeti vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vpis, hkrati pa Mestna občina Novo mesto širi kapacitete z novogradnjami.

Glavna pridobitev zadnjih let je gotovo novi vrtec v Bršljinu, ki pomeni prvo novogradnjo na področju predšolske vzgoje v zadnjih štirih desetletjih. V prihodnosti načrtujejo še gradnjo treh oddelkov vrtca v prizidku Osnovne šole Otočec. Urejena bo tudi okolica z novimi parkirnimi mesti, dostopno cesto in igriščem za vrtec, ki bo prve otroke sprejel predvidoma v prihodnjem šolskem letu. V sklopu rednega vzdrževanja bo občina v naslednjih dveh letih prenovila tudi kuhinjo v vrtcu Pedenjped, vsi vrtci pa so bili pred kratkim tudi energetsko sanirani.

Novomeška občina sicer pri vpisu v vrtce nudi različne popuste za različna starostna obdobja, in sicer:

  • popust pri plačilu vrtca v višini 10 odstotkov za prvo in 8 odstotkov za drugo starostno obdobje,
  • rezervacijo počitniške odsotnosti, ko starši plačajo le 50 odstotkov njim določenega dohodkovnega razreda,
  • pri daljši odsotnost iz vrtca zaradi bolezni plačajo le 30 odstotkov njim določenega dohodkovnega razreda,
  • v primeru stanovanjskega kredita pa en dohodkovni razred nižjo ceno.

C. R.