Volitve: Volišča so odprla svoja vrata

Ob 7. uri so se odprla številna volišča, na katerih volivci lahko odločamo o novih občinskih vodstvih za prihodnja štiri leta.

Odločamo se za župane oziroma županje, člane in članice občinskih svetov, ponekod pa tudi za člane ter članice krajevnih oziroma mestnih skupnosti.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument. Priporoča se tudi predložitev obvestila Občinske volilne komisije, ki smo ga prejeli na dom.

Na volišču se je treba v volilni imenik tudi podpisati.

Pomembno je tudi, da volivec pred obkrožanjem številke pred kandidatom ali kandidatno listo prebere navodilo na glasovnici. Volitve v občinske svete namreč v večjih občinah potekajo po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem volilnem sistemu.

Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov, volivec pa lahko na glasovnici pri listi, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi (preferenčni glas). V občinah, kjer občinske svete volijo po večinskem načelu, pa se glasuje o posameznih kandidatih.

Volišča bodo odprta do 19. ure. Pomemben je vsak glas, zato je udeležba zelo pomembna.

Po današnjem glasovanju bomo dobili nove občinske svetnike. Župane pa bodo dobili v tistih občinah, v katerih bo kandidat že danes prejel večino veljavnih glasov, to je več kot polovico.

Delni izidi volitev bodo znani zvečer, že čez dan pa bodo znani podatki o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure. Izide o udeležbi bomo objavljali tudi na našem portalu.

Po 19. uri pa bomo spremljali tudi izide volitev.

J. M.