Volitve: Kako bomo lahko glasovali?

(vir: arhiv)

Za glasovanje na volitvah poslank in poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. aprila 2022, je več možnosti.

Predstavljamo jih v nadaljevanju.

1. Na volilno nedeljo, 24. aprila 2022, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Največ volivk in volivcev se udeleži volitev na volilni dan. Ta dan bo v Sloveniji odprtih preko 3400 volišč, v vsakem volilnem okraju bo vsaj eno izmed njih invalidom prijazno. Naslove teh volišč in navodila, kako se prijaviti za tako glasovanje, bomo našli v posebni volilni brošuri, ki jo bo Državna volilna komisija poslala v vsako gospodinjstvo.

2. Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežu upravne enote, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče) od torka, 19. aprila do vključno četrtka, 21. aprila 2022, med 7. in 19. uro. S seboj je potrebno imeti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo okrajne volilne komisije o volitvah.

3. Glasovanje po pošti iz Slovenije za državljanke in državljane v bolnišnicah, zdraviliščih, zaporih, ali priporih, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Namero o glasovanju po pošti je potrebno sporočiti do srede, 13. aprila 2022. Volivci, ki so v domovih za starejše občane, pa nimajo stalnega prebivališča v domu, ki se bodo nahajali na zdravljenju v bolnišnici, zdravilišču oziroma, ki bi bili v zaporu oziroma priporu, lahko zahtevajo glasovanje po pošti. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volilno gradivo volivec pošlje nazaj okrajni volilni komisiji (njen naslov dobi izpisan na ovojnici v gradivu), pri čemer ga mora oddati na pošto najpozneje do petka, 22. aprila 2022, oziroma bolje dan prej, da bo prispelo pravočasno.

Invalidi lahko po pošti glasujejo stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih), pri čemer so dolžni o tej nameri obvestiti Državno volilno komisijo. Priložiti morajo tudi odločbo o priznanju statusa invalida. Vlogo lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Če želi invalid glasovati po pošti samo enkratno (samo na volitvah v Državni zbor, ki bodo 24. aprila 2022), o svoji nameri obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče, in sicer najpozneje v sredo, 13. aprila 2022, do 24. ure. Vlogi mora priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Vlogo lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volivci, ki jim bo v času pred volitvami odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom, morajo vlogo za glasovanje po pošti, skupaj z ustreznim dokazilom (izvid ali sms obvestilo o pozitivnem testu), vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imajo stalno prebivališče, najpozneje v ponedeljek, 18. aprila 2022, do 24. ure.

4. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo udeležiti glasovanja na volišču. Prijavo za glasovanje na domu je potrebno oddati do vključno srede, 20. aprila 2022 na sedež okrajne volilne komisije (lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti, kontaktne podatke najdete na spletni strani DVK. Pri tem načinu glasovanja je novost, in sicer, da je potrebno k obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Volilni odbor bo volivca na volilno nedeljo obiskal in mu omogočil glasovanje na domu. Vlogo lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta vlogi z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

5. Glasovanje po posebnih voliščih (OMNIA). V primeru odsotnosti v kraju stalnega prebivališča na dan glasovanja, lahko dne 24. aprila 2022 glasujemo na posebnem volišču v kraju, kjer se boste takrat nahajali in ga je okrajna volilna komisija določila za posebno volišče OMNIA. Prijavo za glasovanje je potrebno oddati do vključno srede 20. aprila 2022 na sedež okrajne volilne komisije (lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti, kontaktne podatke najdete na spletni strani TUKAJ. V nedeljo, 24. aprila 2022, med 7. in 19. uro, lahko potem volmo na posebnem volišču OMNIA v kraju, ki smo ga izbrali.

Dostop do vlog za vse navedene druge oblike glasovanja so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije, in sicer TUKAJ.

Iz pregleda je razvidno, da je vsakomur dana možnost glasovanja. Pomembno je, da se letošnjih volitev poslank in poslancev v Državni zbor RS udeležimo v čim večjem številu. Saj veste, kaj pravijo: slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo.

C. R.