Voda v Krki in Kolpi primerna za kopanje

Žužemberk - Lehnjakovi pragovi (vir: kraji.eu)

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je opravil analize kopalnih vod in njihove primernosti za kopanje v rekah Krka in Kolpa. Vseh 12 odvzetih vzorcev je pokazalo, da sta reki primerna za kopanje, voda je odlične kakovosti.

Vzorci so bili odvzeti vse od Soteske pri Dolenjskih Toplicah do Velikih Malenc (Grič) in na območju Metlike.

V Krki so vzorce vode vzeli 6. in 7. julija, v Kolpi pa 13. julija 2022. Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, vendar voda ni zajeta v državne analize.

V Krki so vzeli vzorce v Soteski – nad jezom, na Brodu in Mačkovcu v Nove mestu ter potem vse do Velikih Malenc (Dobrava, Kostanjevica, Kariče, Brod v Podbočju, Cerklje ob Krki in Velike Malence). Voda je za kopanje povsod odlične kakovosti.

V Kolpi so vzorec vzeli v kampu v Križevski vasi in nad jezom v Želebeju. Tudi tu je bila voda odlične kakovosti za kopanje.

Spomnimo tudi, da so meritve vode, ki jih izvajajo v okviru državnega monitoringa, pokazale, da je Kolpa za kopanje primerna na vseh kopališčih, razen na Primostku, kjer je zaradi fekalij slabe kakovosti. Občina pa mora na tem območju urediti ustrezno čiščenje odpadnih voda.

Nacionalni laboratorij navkljub dobrim rezultatom vode opozarja, da vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane. Med kopanjem se je treba izogibati požiranju vode, to je še posebno pomembno pri otrocih. Po kopanju priporočajo prhanje z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Vir: Poročilo 

M. D.