Vložena zahteva za oceno ustavnosti sklepa o priznanju Palestino

Dvorana državnega zbora. (vir: arhiv)

Skupina podpisanih poslancev in poslank Slovenske demokratske stranke s sopodpisanimi poslanci Nove Slovenije je na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina.

Zahtevo vlaga najmanj tretjina poslancev, ki ni podprla sprejema sklepa, in sicer 32 poslancev. Poslanci, ki vlagajo zahtevo, niso med tistimi, ki so na 73. izredni seji Državnega zbora RS dne 4. 6. 2024 glasovali za sklep o priznanju Palestine.

Zahtevo so vložili zaradi kršitve v postopku obravnave in sprejema omenjenega sklepa, kršitve Ustave Republike Slovenije, Poslovnika državnega zbora, avtoritarnega in samovoljnega ravnanja ter zlorabe postopka, na kar so podpisani poslanci in poslanke opozarjali že v postopku obravnave. 

Spomnimo. Pred začetkom 73. izredne seje Državnega zbora RS, 4. junija 2024, je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora z obravnavo predloga Slovenske demokratske stranke za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina in posledično za širitev 73. izredne seje DZ RS. To je v nasprotju s 184. členom Poslovnika državnega zbora, ki v tretjem odstavku določa, da se predlog uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ne glede na opozorilo, da gre za kršitev Poslovnika državnega zbora, je predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič nadaljevala s postopkom obravnave. Zaradi nedopustnega obvoda poslovnika in njegove grobe kršitve so poslanke in poslanci SDS umaknili predlog za razpis posvetovalnega referenduma in po začetku 73. izredne seje DZ RS vložili spremenjen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine. Nato je bila isti dan, 4. 6. 2024, naknadno sklicana še 74. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije z obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma, ki ga je koalicija zavrnila. Koalicijski poslanci so se vrnili k odločanju in izglasovali sklep o priznanju Palestine. 

Ustavno sodišče Republike Slovenijev v odločbi št. U-I-197/97 navaja, da zakonske določbe niso protiustavne zgolj, kadar je njihova vsebina v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, ampak so lahko protiustavne tudi zaradi kršitev ustavno določenega postopka njihovega sprejemaTakšno ravnanje nesporno spodkopava demokratični proces in je slaba popotnica za nadaljevanje dela Državnega zbora Republike Slovenije, v katerem se relativizira določbe poslovnika državnega zbora ter vzpostavlja nedemokratična in zato nevarna praksa dela Državnega zbora Republike Slovenije.

Ker se predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sklepu ni obravnaval v roku, kot je določen v poslovniku, je bila s tem poslancem odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se navezuje na pomembno zunanje politično vprašanje. Takšen odvzem možnosti poslancem predstavlja neposreden in grob poseg v načelo demokratičnosti ter s tem kršitev Ustave Republike Slovenije.

Glede na navedeno predlagatelji predmetne zahteve Ustavnemu sodišču RS predlagajo:

  1. da sprejme predmetno zahtevo za oceno ustavnosti Sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti države Palestina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2024, dne 5. 6. 2024, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 6. 2024;
  2. da zadevo obravnava absolutno prednostno;
  3. da ugotovi, da je sklep v neskladju s 1. členom, 2. členom, 44. členom, 86. členom in 89. členom Ustave Republike Slovenije ter 184. členom Poslovnika državnega zbora in ga odpravi.

Pod zahtevo so podpisani:

Poslanci NSi:

M. D