Vladni urad za migrante bo za ozaveščanje slovenskih državljanov in pomoč azilantom porabil novih 420 tisoč evrov

Ozaveščali nas bodo, nudili pomoč azilantom in prosilcem za azil ter njihovim družinskim članom.

(vir: pixabay.com)

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki spada neposredno pod kabinet predsednika vlade Marjana Šarca, je objavil dva javna razpisa v skupni vrednosti 420.000 evrov. Po enem nas bodo tri leta “ozaveščali” o migrantih, po drugem bo izbrani izvajalec migrantom in njihovim družinskim članom vsaj dve leti in pol pomagal pri integraciji.

420.000 evrov, ki jih nameravajo spet dodatno porabiti za takšne namene, je toliko, kot je vrednih približno 5000 povprečnih otroških dodatkov ali 4200 štipendij ali vrednost okoli 700 povprečnih pokojnin.

Prvi razpis se je iztekel včeraj, nanaša pa se na obeležitev svetovnega dneva beguncev, ki se obeležuje 20. junija. Za to bodo porabili 60.000 evrov našega denarja. V letu 2019 bo to 10.000 evrov, v letih 2020 in 2021 pa po 25.000 evrov.

Kaj bo izbrani izvajalec moral narediti za 60.000 evrov?

Pripraviti bo moral dogodke, na katerih bodo »aktivno, vzajemno in vključujoče« sodelovale osebe z mednarodno zaščito (odobrenim azilom), prosilci za azil in predstavniki države. V letih 2020 in 2021 je predmet razpisa tudi izvedba spremljajočih aktivnosti pred Svetovnim dnevom beguncev z namenom ozavestiti prebivalce Republike Slovenije o splošni begunski tematiki s poudarkom na dobrih praksah ter izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci za mednarodno zaščito ter osebe z mednarodno zaščito pri vključevanju v družbo.

Velika prireditev bo potekala v Ljubljani. Na njej bodo predstavljali primere dobre prakse in prebivalce ozaveščali »o splošni begunski tematiki«.

Junija nas torej čaka veliko »ozaveščanje«, pri tem bodo sodelovali tudi azilanti in prosilci za azil.

Pomoč pri integraciji migrantov in njihovih družinskih članov: 360.000 evrov

Drugi javni razpis pa je bil objavljen včeraj, 26. aprila 2019. Namen tega je »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z azilom ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve azila zagotovi program pomoči, »s katerim bo omogočena celostna obravnava«. Program predvideva izvedbo orientacijskega programa, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.

Projekt se bo izvajal do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev – predvidoma 30 mesecev. Okvirna višina sredstev po tem razpisu je 360.000 evrov.

Pod oba javna razpisa, kjer delijo naš denar, je podpisan Dušan Lužar, ki po pooblastilu vlade Marjana Šarca začasno vodi ta urad, ko je nadomestil Mojco Špec Potočar iz stranke SMC. Lužar je član Liste Marjana Šarca.

Vir: javni_razpisi/

J. M.