Vladni ukrepi: Koliko delovnih mest je bilo ohranjenih, kako je z izplačili

Vlada s številnimi ukrepi blaži posledice epidemije za ponovno rast gospodarstva.

Slovenija je med najuspešnejšimi državami na svetu v boju z epidemijo koronavirusa, vlada je doslej v vsega dveh mesecih in pol sprejela številne ukrepe tudi za odpravljanje njenih posledic. Sprejeti so bili trije t. i. protikoronski mega zakoni, pri tem zadnji, to je tretji, velja od včeraj.

S prvim in drugim protikoronskim ukrepom pa je bilo ohranjenih 260 tisoč delovnih mest, do neposredne finančne pomoči je bilo upravičenih 1,3 milijona prebivalcev.

Ohranitev delovnih mest je bil eden od ključnih ciljev prvih dveh svežnjev.

Država je tako delavcem in delodajalcem priskočila na pomoč s 100-odstotnim subvencioniranjem nadomestil za čakanje na delo ter z oprostitvijo plačila prispevkov za socialno varnost za delavce, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo ali zaradi višje sile niso mogli opravljati dela.

Prav tako so poskrbeli za nadomestilo za izpad dohodka v različnih kmetijskih sektorjih, predvidena pa je tudi pomoč nosilcem dopolnilnih dejavnosti.

Socialne stiske posameznikov so blažili:

  • z začasno uvedbo mesečnega temeljnega dohodka,
  • z izplačilom enkratnega solidarnostnega dodatka,
  • s samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz javnih sredstev,
  • z oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske prehrane), ki se niso izvajale;
  • tveganju najbolj izpostavljeni zaposleni pa so bili med epidemijo upravičeni tudi do tako imenovanega kriznega dodatka.

Kakšna so bila izplačila in koliko jih je bilo?

Eden prvih in zelo pomembnih ukrepov ob zaustavitvi gospodarskih dejavnosti je bil tudi odlog plačila posojil za pravne in fizične osebe, saj smo na ta način omilili marsikatero osebno stisko. Do začetka maja je ta ukrep izkoristilo več kot 22 tisoč posojilojemalcev, skupna višina odloženih plačil pa je že nekaj več kot 260 milijonov evrov.

Gospodinjstva in vsi drugi mali porabniki električne energijepa  so bili v obdobju od marca do maja 2020 oproščeni plačila storitev distribucije, s čimer je bil njihov mesečni strošek za elektriko v povprečju zmanjšan za 25 odstotkov.

Pregled vseh ukrepov po prvem in drugem t. i. protikoronskem zakonskem paketu je dostopen – tukaj

J. M.