Vladni projekti za razvoj občin: Sodražica

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo gospodarsko rast med državami OECD. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

V državi se izvaja 2416 projektov in 2185 sofinanciranj iz evropskih sredstev.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Pregled vladnih projektov za razvoj občin po občinah.

Projekti v Občini Sodražica

Iz pregleda za občino Sodražica je razvidno, da gre za projekte v višini 35,1 milijona evrov. Vendar pa je v tem delu zajet celoten znesek projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Zato 31,3 milijona evrov vreden projekt velja za celotno območje, je pa nedvomno, da velik del tega pripada tudi Sodražici.

Poleg tega se v sami občini izvajajo ali so že izvedeni ali pa v pripravi projekti v višini 3,9 milijona evrov, kar je veliko in gre za pomembne pridobitve za izboljšanje življenja in blagostanja občanov in občank, ki prebivajo v tej občini.

Projekti v Občini Sodražica

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje 31.300.000 31.12.2022
Rekonstrukcija ceste Bloška Polica – Sodražica skozi Žimarice 2.158.874 2022
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Bloška Polica- Sodražica od km 11,600 do km 12,700    930.259 realizirano
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Sodražica – Hrib od km 3,850 do km 4,850    433.443 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Sodražica    272.640 30.09.2023
Sprehodi skozi naše trge – vzpostavitev treh urbanih središč    112.049 31.12.2021

Skupaj:                                                                      35.192.036

Vir: Projekti v Občini Sodražica

K. R.