Vladni projekti za razvoj občin: Škocjan

Škocjan (foto: kraji.eu)

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo rast bruto domačega proizvoda med državami članicami OECD. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Vlada je dvignila tudi povprečnino za občine, občina Škocjan je leta 2021 prejela 115.981 evrov več kot leto pred tem, letos bo dodatno še 93.458 evrov. Skupno je to v dveh letih 209.439 evrov več neposrednega denarja v škocjanski občinski proračun, kar je za to majhno občino velike vrednosti. Ta denar lahko namenjajo neposredno za razvoj.

Projekti v občini Škocjan

Neposrednih projektov oz. investicij v občini Škocjan je 4,06 milijona evrov, k temu je treba dodati še vodovod, ki je v sklopu osrednje Dolenjske. Nekateri projekti so že izvedeni, nekateri so v izvajanju ali v pripravi. Občina je pridobila še 389.449 evrov evropskih sredstev.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 26.000.000 realizirano
Ureditev ceste Zavratec-Škocjan skozi Bučko   2.739.436 realizirano
Vzpostavitev nastanitvene enote, ki bo omogočala osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v skupnosti v okviru Dogovora za razvoj regij     614.082 oktober 2022
Izvedba preplastitve in sanacija vozišča na cesti Zavratec -Škocjan     561.783 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Škocjan      134.800 30.09.2023
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih        15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Projekt vzpostavitve ustreznih pogojev za nastanitev ranljivih skupin v dveh nastanitvenih enotah, ki bosta omogočali dvema osebama z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bivanje in integracijo v skupnost 280.000
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji   99.450
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih     9.999

Skupaj:                                                                                        389.449 evrov

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Vir: Projekti v Občini Škocjan

M. D.