Vladni projekti za razvoj občin: Ribnica

Ribnica, središče. (kraji.eu)

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo gospodarsko rast med državami OECD. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Podatki za Občino Ribnica kažejo vrednost že izvedenih investicij ali v pripravi v skupni vrednosti 66,3 milijona evrov, vendar pa glavnino tega predstavljata dva projekta, ki se izvajata na širšem območju. Vsekakor pa del tega spada tudi pod Občino Ribnica.

Če odštejemo projekta Oskrba s pitno vodo in Modernizacija Kočevske proge 3. faza je neposredna vrednost investicij zgolj v občini Ribnica 14,4 milijona evrov. Pridobili so še 374 tisoč evrov evropskih sredstev.

Projekti v Občini Ribnica

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje 31.300.000 31.12.2022
Modernizacija Kočevske proge 3. faza 20.600.000 realizirano
Ureditev glavne ceste G2-106 Žlebič–Kočevje od
km 1,230 do km 2,350 skozi naselji Grič in Breg
 9.970.984 še ni znano
Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov v letu 2021  1.939.634 2023
Novogradnja prizidka k stavbi B – Osnovna šola Ribnica    917.000 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Ribnica    478.105 30.09.2023
Ureditev para AP ter križišča za naselje Male Lašče na G2-106, odsek 0262 Rašica – Žlebič, od km 1,000 do km1,200    437.856 realizirano
Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v Lepovčah   362.332 realizirano
Cerkev sv. Jurija – Ortnek: obnovitvena dela   145.850 2022
Ureditev prehoda za pešce v km 4+787 na glavni cesti Žlebič – Kočevje    97.579 2022
Preplastitev vozišča na cesti Žlebič – Kočevje od km 7,800 do km 8,300 in od km 8,450 do km 8,650    67.860 realizirano
Knjižnica Miklova Hiša    38.106 2020–2021
Investicijsko vzdrževalna dela ter oprema prostorov v Rokodelskem centru Ribnica    32.786 realizirano

Skupaj:                                                                      66.382.872

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v Lepovčah 175.033
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0   99.708
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji   99.262

Skupaj:                                                                         374.003

Vir: Projekti v Občini Ribnica

K. R.