Vladni projekti za razvoj občin: Osilnica

Osilnica (vir: izletko.si)

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo gospodarsko rast med državami OECD. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Podatki za občino Osilnica pokažejo vrednost projektov v višini 9,7 milijona evrov, od tega je 7,2 milijona evrov namenjenega za dokončanje gradnje in vzpostavitev enote v Osilnici.

Projekti v Občini Osilnica

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica 7.206.000 oktober 2023
Ojačitev vozišča na cest Bosljiva Loka – Osilnica 1.257.733 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 – srednja Sava   774.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Osilnica   384.660 30.09.2023
Sofinanciranje projekta Ohranimo bogastvo voda Osilniške doline   113.627 31.12.2021
Tradicionalna izdelava rož iz krep papirja     1.800 2021

Skupaj:                                                                    9.737.820

Vir: Projekti v Občini Osilnica

K. R.