Vladni projekti za razvoj občin: Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in drugo najvišjo rast bruto domačega proizvoda v Evropi. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Na portalu Moja Dolenjska objavljamo podatke po posameznih občinah v regiji, 21 jih je.

Projekti v občini Dolenjske Toplice

Podatki za občino Dolenjske Toplice pokažejo, da je skupna vrednost projektov, ki so že realizirani ali pa v izvajanju skoraj 5,98 milijona evrov, od tega je skoraj 450 tisoč evrov evropskih sredstev.

Največji projekt v občini je dozidava objekta vrtca pri Osnovni šoli Dolenjske Toplice, v vrednosti 4,35 milijona evrov.

Projekti v Občini Dolenjske Toplice

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Dozidava objekta vrtca na Osnovni šoli Dolenjske Toplice 4.358.000 2022-2024
Rekonstrukcija regionalne ceste Vavta vas – Dolenjske Toplice – Podturn, od km 5,384 do km 6,224 z izgradnjo hodnika za pešce    704.455 2022
Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjičico v Podturnu    409.732 realizirano
Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski v Občini Dolenjske Toplice      58.800 2021-2022

Skupaj:                                                                         5.530.987 

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi                         

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 240.743
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 199.203
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih    9.996

Skupaj:                                                                               449.942

Vir: Projekti v Občini Dolenjske Toplice | GOV.SI

M. D.