Vladni projekti po občinah: Loški Potok

Občino Loški Potok sta včeraj obiskala minister Zvone Černač in poslanec Jože Tanko.

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo rast bruto domačega proizvoda v EU. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledamo na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Projekti v Občini Loški Potok

Tako kot širom po Sloveniji se tudi v Občini Loški Potok izvajajo številne naložbe, podprte tudi z evropskimi sredstvi. Skupna vrednost že izvedenih investicij je 3.409.721 evrov, v načrtu imajo tudi nove naložbe.

V občini načrtujejo tudi gradnjo kanalizacijskega sistema s centralno čistilno napravo, s čimer bodo zagotovili priklop na kanalizacijsko omrežje večjemu, centralnemu delu občine. S tem bodo po besedah župana Ivana Benčine zavarovali vodna zajetja tako v svoji kot v občinah nižje od njih. Projekt bi po prvotni oceni stal okoli 8 milijonov evrov, z novo lokacijo čistilne naprave so ga pocenili za najmanj milijon.

Že izvedeni projekti:

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja Medgeneracijskega bivalnega objekta Loški Potok 1.460.000 maj 2022
Rekonstrukcija ceste Sodražica-Hrib 827.282 2022
Rekonstrukcija ceste Hrib – Trava skozi Podpresko 827.282 2022
Izvedba gradbenih del za obnovo ceste Hrib – Podplanina 209.625 realizirano
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Loški Potok 73.350 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Loški Potok 12.182 realizirano v 2021

Vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Hrib – Loški Potok

Loški Potok sta včeraj obiskala tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač in poslanec Jože Tanko. Srečala sta se z županom Ivanom Benčino in vodstvom občine. Skupno sporočilo je bilo, da se morajo investicije in dinamika črpanja evropskih sredstev nadaljevati.

Investicija v vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v kraju Hrib – Loški Potok.

Srečanje ministra Černača in poslanca Tanka z vodstvom občine.

Vir: Zvone Černač, FB

K. R.