Vladna pokojninska reforma: Delali bi do 67. leta, osnova za izračun vseh 40 let

Na prvi seji se je te dni sešla pogajalska skupina socialnih partnerjev o pokojninski zakonodaji. Ob tem je v javnost prišlo tudi interno gradivo, ki ga je pripravila vlada in je podlaga za pogajanja. Pridobili so ga na Radiu Slovenija.

 

Interno gradivo predvideva postopen dvigu zakonsko določene starostne meje za starostno upokojitev, in sicer s 60 let na 62 let oziroma iz 65 let na 67 let od leta 2028 naprej, za tri mesece na leto vse do leta 2035. Obdobje zavarovalne dobe, 40 let, pa naj bi ostalo nespremenjeno.

Pri določanju pokojninske osnove gradivo predvideva daljše referenčno obdobje. Pri izračunu pokojnine se tako ne bi več upoštevalo 24 najboljših let delovne dobe, pač pa bi se izračun raztegnil na 40 let. V kolikor bi nekdo imel več kot 40 let delovne dobe, bi se izločilo pet najslabših let. Referenčno obdobje bi začeli podaljševati čez štiri leta in v osmih letih dosegli celotno obdobje. Obenem kot kompenzacijo predlagajo dvig odmernega odstotka s 63,5 odstotka na 65,5 odstotka za 40 let delovne dobe.

Vlada predlaga še dvig vdovskih pokojnin s 70 na 80 odstotkov. Glede načina usklajevanja pokojnin je predlagana postopna sprememba obstoječega usklajevanja iz razmerja 60 odstotkov rasti plač : 40 odstotkov inflacije na način, da se vsaki dve leti delež rasti plač v formuli usklajevanja zniža za 10 odstotnih točk, dokler v letu 2033 ne doseže razmerja 20:80, kjer ostane do leta 2035.

Če torej povzamemo. Pogoji za upokojevanje in izračun višine pokojnin bi se po predlogu v naslednjih 10 letih postopoma slabšali.

A. V.